Skip to main content

Test: BK virus PCR

Materiaal: Zie opmerkingen.

Opmerking: Deze bepaling wordt alleen verricht na overleg met de arts-microbioloog.

2. Afnametechniek

Zie opmerkingen.

3. Minimale hoeveelheid

Zie opmerkingen.

4. Bewaarcondities

Zie opmerkingen.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: optioneel
Testfrequentie: Zie opmerkingen.
Uitslag bekend (dgn) positief: Zie opmerkingen.
Uitslag bekend (dgn) negatief: Zie opmerkingen.
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern laboratorium.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.