Test: Gram preparaat + bacteriële kweek aeroob & anaeroob + eventueel resistentie

Materiaal: Beenmerg

Opmerking: Dit moeilijk te verkrijgen materiaal voor afname graag aanmelden om zeker te stellen dat de logistiek en de in te zetten testen correct worden uitgevoerd.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 8
Steriel potje

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

4. Bewaarcondities

24u koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-10
Uitslag bekend (dgn) negatief: 10
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.