Skip to main content

Test: Gram preparaat + bacteriële kweek aeroob & anaeroob + eventueel resistentie

Materiaal: Beenmerg

Opmerking: Dit moeilijk te verkrijgen materiaal voor afname graag aanmelden om zeker te stellen dat de logistiek en de in te zetten testen correct worden uitgevoerd.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 8
Steriel potje

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

4. Bewaarcondities

24u koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-10
Uitslag bekend (dgn) negatief: 10
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.