• Home
 • Specialist
 • Arthritis serologie pakket
  AST
  Anti-Streptolysine titer O
  Anti-DNAse B
  Borrelia burgdorferi
  Parvovirus
  Parvo B19
  Adenopathie
  Arthritis
  Arthralgie

Test: Arthritis pakket – AST – anti-DNAse B – Borrelia burgdorferi – parvovirus

Materiaal: Stolbloed

Opmerking: Indien mogelijk 2 buizen stolbloed insturen.

2. Afnametechniek

Laat bloed afnemen bij de bloedafname.

3. Minimale hoeveelheid

2 buizen stolbloed (5 ml) (Minimaal 2000µL serum nodig).

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: Zie individuele testen.
Uitslag bekend (dgn) positief: Zie individuele testen.
Uitslag bekend (dgn) negatief: Zie individuele testen.
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.