• Home
 • Specialist
 • Arthritis serologie pakket
  AST
  Anti-Streptolysine titer O
  Anti-DNAse B
  Borrelia burgdorferi
  Parvovirus
  Parvo B19
  Adenopathie
  Arthritis
  Arthralgie

Test: Arthritis pakket – AST – anti-DNAse B – Borrelia burgdorferi – parvovirus

Materiaal: Stolbloed

Opmerking: Indien mogelijk 2 buizen stolbloed insturen.

2. Afnametechniek

Laat bloed afnemen bij de bloedafname.

3. Minimale hoeveelheid

2 buizen stolbloed (5 ml) (Minimaal 2000µL serum nodig).

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: Zie individuele testen.
Uitslag bekend (dgn) positief: Zie individuele testen.
Uitslag bekend (dgn) negatief: Zie individuele testen.
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.