Skip to main content

Test: Apenpokken PCR

Materiaal: Keeluitstrijk

Opmerking:

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 1
ESwab ROZE

2. Afnametechniek
  • Strijk stevig met de wattenstok (uit PAMM-nummer 2) langs de keelwand, terwijl de wattenstok om zijn lengteas roteert.
  • Doe de wattenstok zo ver mogelijk naar voren in het meegeleverde buisje.
  • Breek dewattenstok (op het breekpunt) af.
  • Sluit de buis met de wattenstok erin met de roze dop af en stuur het op.
4. Bewaarcondities

koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.