Skip to main content

Test: Adenovirus PCR

Materiaal: Keel, liquor, oog, urine, BAL

Opmerking: Deze bepaling wordt alleen verricht in overleg met de arts-microbioloog.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: optioneel
Testfrequentie: volgt
Uitslag bekend (dgn) positief: volgt
Uitslag bekend (dgn) negatief: volgt
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern laboratorium.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.