Skip to main content

Test: Bacteriële kweek + eventueel resistentiebepaling

Materiaal: Abortusmateriaal

Opmerking: Plaats van afname (maternaal/foetaal) duidelijk vermelden.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 1
ESwab ROZE

4. Bewaarcondities

24u koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 2-3
Uitslag bekend (dgn) negatief: 2
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.