World Antibiotic Awareness Week, 12 t/m 18 November 2018

In deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor het groeiend antibiotica resistentie probleem wereldwijd. Een vraag aan iedereen, van patiënt tot aan behandelaar, om zijn of haar steentje bij te dragen en het onder de aandacht te brengen.
De afdeling medische microbiologie van PAMM heeft de afgelopen jaren in het kader van antibiotica resistentie een aantal relevante functionaliteiten ontwikkeld:

  • in de ziekenhuizen zijn PAMM specialisten onderdeel van zgn. A-teams: met andere disciplines, zoals infectiologen en apothekers, wordt kritisch gekeken naar voorschriften antibiotica op patiënt niveau, als ook op geaggregeerde data.
  • PAMM organiseert voor huisartsen en praktijkassistenten onderwijs over resistente micro-organismen. Op het gebied van resistentie ontwikkeling, diagnostiek en preventie van verspreiding worden artsen en praktijkassistenten regelmatig onderwezen.
  • PAMM verstrekt spiegelinformatie over aanvraaggedrag en in samenwerking met apothekers voorschrijfgedrag van antibiotica. Dit voedt onderlinge discussies over het nut van diagnostiek en de noodzaak van behandeling.
  • meerdere artsen-microbioloog van PAMM zijn betrokken bij landelijke initiatieven om antibiotica gebruik en de gevolgen daarvan onder de aandacht te brengen in de diverse gremia.

Vragen?
Wilt u meer weten of heeft u interesse in samenwerking op dit gebied: neem contact op met een van onze artsen-microbioloog van PAMM via 088 – 444 2100.