Tarieven eerstelijnsdiagnostiek 2015

De nieuwe tarieven van PAMM voor 2015 zijn gepubliceerd op onze website. In het tariefoverzicht staan de meest aangevraagde onderzoeken voor zowel pathologie als medische microbiologie.

Belangrijkste wijzigingen pathologie

Per 1 januari 2015 heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) de tarieven voor pathologie aangepast. Voorheen waren de tarieven opgebouwd uit labkosten, kosten voor aanvullende technieken en honorarium. Deze tariefstructuur is vervangen door één totaal tarief. Dit betekent dat de kosten transparant en eenduidig opgebouwd zijn en dat de patiënt niet meer voor onverwachte kosten komt te staan.

Belangrijkste wijzigingen medische microbiologie

  • De tarieven voor urinediagnostiek zijn per 1 december 2014 sterk verlaagd.
  • De tarieven voor SOA- en fecesdiagnostiek blijven laag.

Kijk voor meer informatie en de tarieflijst op deze pagina.