Tarief urinekweken verlaagd

Per 1 december 2014 is de prijs van een urinekweek met één gekweekte ziekteverwekker – bijvoorbeeld een bacterie – verlaagd tot € 92,82 (inclusief ordertarief); in geval van twee of meer ziekteverwekkers tot € 129,10. Doorgevoerde innovaties op het laboratorium hebben ertoe geleid, dat de prijzen voor urinediagnostiek zijn verlaagd.
Het afgelopen jaar is de PAMM er in geslaagd om urinekweken efficiënter te verwerken. Er is op het Laboratorium voor Medische Microbiologie een volledig geautomatiseerde ent-robotstraat geïnstalleerd. Hiermee worden kweken automatisch ingezet en op vaste tijdstippen worden foto’s van de kweekbodems gemaakt om de kweken te beoordelen. Hetzelfde aantal analisten kan hierdoor meer kweken beoordelen. Na een uitvoerige testperiode is deze ent-robotstraat sinds 1 oktober in gebruik.
Lees het bericht ‘PAMM schaft geautomatiseerde ent-robotstraat aan’ voor meer informatie.
Gezien het verhoogd eigen risico wordt er kritischer gekeken naar de prijzen van diagnostiek. De vragen van patiënten en huisartsen over de kosten van laboratoriumonderzoek worden zeer serieus genomen; de doorgevoerde innovaties op het laboratorium hebben er dan ook toe geleid dat we de prijzen voor urinediagnostiek kunnen verlagen.
Per 1 december 2014 gelden de volgende tarieven (inclusief ordertarief):

Kweek en microscopisch onderzoek van urine  
Bij afwezigheid van ziekteverwekkers € 29,42
Bij één gekweekte ziekteverwekker € 92,82
Bij meerdere ziekteverwekkers en maximaal € 129,10

Met deze tariefverlaging kan PAMM blijven instaan voor de kwaliteit, continuïteit en korte doorlooptijden. Daarbij kan de huisarts desgewenst onze artsen-microbioloog raadplegen om te overleggen over de diagnose en behandeling. Gezien de toenemende problemen met resistentie tegen antibiotica draagt het onderzoek ook bij aan epidemiologisch inzicht in de ziekenhuis- en huisartspopulatie in de regio.
Op de pagina met tarieven voor laboratoriumonderzoek vindt u de nieuwe tarieven.
Indien u nog vragen heeft over urinediagnostiek bij de PAMM kunt u contact met ons opnemen.