19-02-22

Serologietesten antistoffen voor het virus: SARS-CoV-2 / ziekte: COVID


Vanaf heden is het mogelijk om bij PAMM serologietesten – antistoffen tegen SARS-CoV-2 – aan te vragen. Er zijn recent veel verschillende serologische testen SARS-CoV-2 ontwikkeld. Uit een landelijke validatie, gecoördineerd door de Nederlandse taskforce COVID-19 serologie, is echter gebleken dat veel van deze testen onvoldoende specifiek en/of onvoldoende gevoelig zijn. Wij maken gebruik van de enige test die op dit moment de toets der kritiek kan doorstaan en dat is die van firma Wantai. Uit onze eigen validatie met firma Wantai, welke bestond uit 122 samples van 74 COVID patiënten (PCR positief) en 73 controle sera (uit onze serotheek 2019) blijkt dat de sensitiviteit voor het vast stellen van een acute infectie tussen 90% en 100% is en voor het vaststellen van een doorgemaakte infectie 95%. De specificiteit van de antistofbepalingen was 100%.

Wat toont de test aan?

          Totaal antistoffen tegen SARS-CoV-2.

          Op dit moment is het aantonen in een enkelvoudig serum voldoende bewijzend voor een relatief recente infectie. Echter, bij toename van seroprevalentie zal de voorspellende waarde van een positieve uitslag afnemen.

          Antistoffen zijn aantoonbaar vanaf 10 dagen na eerste ziektedag.

          Hoe langer de duur van de klachten, hoe minder betrouwbaar de PCR op keel en/of nasopharynx. Serologie is dan een goede aanvulling.

Indien positief welke betekenis heeft dit?

          Indien er sprake is van recente klachten dan past de uitslag bij een recente infectie.

          Indien er vermoeden is op een doorgemaakte infectie in de piek van maart/april, dan maakt het deze infectie destijds aannemelijk.

          Het is op dit moment onbekend wat de relatie is tussen gedetecteerde antistoffen en bescherming bij en hoe lang een eventuele bescherming aanhoudt. Afgaand op algemene kennis over respiratoire virussen, is een (partiële) bescherming de eerste maanden nadien zeer waarschijnlijk.

Indicatiestelling

Om u handvatten te geven voor het inzetten van de serologische test, zijn onderstaande indicaties, in overleg met oa de LHV Brabant-Zuidoost vastgesteld. We gaan ervan uit dat de indicatiestelling in de loop van de tijd, met nieuwe inzichten wordt aangepast.

Medisch inhoudelijk:

          Aantonen van een recente infectie bij hoge verdenking indien de PCR negatief is.

          Aantonen van een recente infectie indien de afname PCR onmogelijk was.

          Als de uitslag invloed heeft op het medisch beleid (bij COVID infectie geen reden meer om verder te zoeken).

          Kwetsbare mensen die een covid-achtig ziektebeeld gehad hebben zonder diagnose.

Maatschappelijk:

          Medewerkers gezondheidzorg, mantelzorgers en bezoek van kwetsbare ouderen die een covid-achtig beeld gehad hebben zonder een PCR. Zij willen weten of ze bezoek en verpleging ‘veilig’ kunnen hervatten. Een positieve serologische uitslag betekent niet dat PBM’s achterwege kunnen blijven.

Kosten en rapportage

          De kosten zijn opvraagbaar bij PAMM.  

          Positieve uitslagen worden voorzien van melding naar de GGD. PAMM verricht de vooraanmelding, u dient zelf ook nog contact op te nemen met de GGD.

          Interpretatie van serologische testen  is afhankelijk van klinische gegevens. Gelieve in de aanvraag  deze mee te geven, te weten: eerste ziektedag, duur en aard van de klachten.

We vertrouwen erop u met deze brief op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken via het telefoonnummer: 088 – 444 21 00 of per e-mail: microbiologie@pamm.nl.

Namens de vakgroep medische microbiologie van Stichting PAMM