Resistentie ontwikkeling E.coli tegen de belangrijkste antibiotica

In deze figuur is de resistentie ontwikkeling te zien van E.coli tegen de belangrijkste antibiotica.

Klik op de foto voor een vergroting.

E.coli, kolonisant van de darmen, is de belangrijkste verwekker van urineweginfecties, zowel in de eerste als in de tweede lijn. In deze figuur zijn de percentages gevoelige E.coli isolaten te zien die gekweekt zijn van urinekweken.
Om te voorkomen dat de data zouden worden ‘bevuild’ door urinekweken van patiënten met recidiverende urineweginfecties, is gekozen om per patiënt alleen het eerste isolaat E.coli in de analyse mee te nemen. Immers, patiënten met recidiverende infecties hebben gemiddeld vaker een resistente E.coli dan patiënten die een enkele keer een urineweginfectie doormaken. Bovendien worden patiënten uit de laatste groep bijna nooit gekweekt voor antibiotica. Op deze manier proberen we onze data ‘zuiver’ te houden van bias.
Op de X-as zijn per jaar (2013-2019) per antibiotica de percentages gevoeligheid weergegeven. Wat opvalt is dat het percentage E.coli gevoelig voor augmentin drastisch is afgenomen. Dit is voor het grootste deel te verklaren door verandering in de gevoeligheidsmethode. Deze is in 2016 doorgevoerd. En aangezien het internationale standaarden zijn, heeft de PAMM zich daaraan geconfirmeerd.
Wat ook opvalt is dat de gevoeligheid voor ciprofloxacine en cotrimoxazol, belangrijke antibiotica voor patiënten met urineweginfecties met weefselinvasie, zoals pyelonefritis en prostatitis, al jaren rond de 90%, respectievelijk 80% schommelen in de eerste lijn, versus 85% respectievelijk 75% in de tweede lijn. Dit geeft aan dat bij patiënten met een dergelijk ziektebeeld het doen van een urinekweek zinvol is. Er is namelijk een reëel risico dat de patiënt een onvoldoende effectief middel kan krijgen. Dit is gelukkig anders bij de middelen fosfomycine en nitrofurantoïne. Daarvan is de gevoeligheid gelukkig al jaren stabiel bij E.coli. Aangezien E.coli de belangrijkste verwekker van urineweginfecties is, kunnen deze twee middelen nog goed blind gebruikt worden.

NB: deze data zijn dus alleen geschikt voor E.coli uit urines. Percentages antibiotica gevoeligheid voor andere verwekkers van urineweginfecties, zoals Klebsiella pneumoniae en Enterococcus faecalis, verschillen substantieel. Mocht er behoefte zijn aan meer informatie of bijvoorbeeld uitleg van resistentie in relatie tot voorschrijven in de huisartspraktijk, dan komen de artsen-microbioloog dit graag met u doornemen. Graag hiervoor contact opnemen met 088-444 21 00.