26-02-22

Promotie arts-microbioloog Van Dommelen: optimalisatie SOA diagnostiek noodzakelijk


Aannames over SOA diagnostiek blijken in de praktijk niet altijd voldoende wetenschappelijk onderbouwd. Dat concludeert arts-microbioloog Laura van Dommelen van Stichting PAMM, Op 31 oktober promoveert ze op haar proefschrift met de titel ‘Optimizing Chlamydia trachomatis (Ct) and Treponema pallidum (Tp) diagnostics’. Hierin doet ze voorstellen ter verbetering van de interpretatie en evaluatie van nieuwe, diagnostische testen op het terrein van SOA onderzoek

 

SOA-diagnostiek: verschillende invalshoeken

‘Over SOA onderzoek is veel bekend maar tegelijkertijd minstens evenveel niet bekend’, aldus Van Dommelen. ‘In de klinische praktijk worden een hoop zaken verondersteld, voor een deel gebaseerd op klinische ervaring.  Onderbouwing is echter noodzakelijk.’ Van Dommelen voerde haar onderzoek uit in samenwerking met de GGD Zuid-Limburg en belicht daarbij SOA diagnostiek vanuit verschillende invalshoeken (voors en tegens van testen, de te gebruiken materialen en bruikbaarheid van testen in de praktijk).

 

Ct sneltest niet betrouwbaar

Eén van de belangrijkste aandachtspunten in Van Dommelen’s proefschrift zijn de zogenaamde chlamydia sneltesten.  Chlamydia trachomatis is de verwekker van de meest voorkomende bacteriële SOA in Nederland. De belangrijkste complicatie is onvruchtbaarheid bij vrouwen door beschadiging van de eierstokken. Tegenwoordig zijn SOA sneltesten vrij via internet verkrijgbaar. Binnen een kwartier geven ze aan of iemand een infectie wel of niet onder de leden heeft. Een goede sneltest zou een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de verspreiding ervan. Tevens is de test overal uitvoerbaar, ook bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden. De resultaten uit het proefschrift wezen echter uit dat de prestatie van de verschillende sneltesten dramatisch slecht was: de gevoeligheid van de slechtste sneltest was 12%! Dit betekent dat 88% van de infecties worden gemist, met alle gevolgen van dien. De betreffende test is in Nederland inmiddels niet meer via internet verkrijgbaar.

Lees ook het persbericht of neem een kijkje op het profiel van Laura van Dommelen.