Test: n.v.t.

Materiaal: n.v.t.

Opmerking: Dit onderzoek wordt verricht via de afdeling klinische chemie.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: n.v.t.
Testfrequentie: n.v.t.
Uitslag bekend (dgn) positief: n.v.t.
Uitslag bekend (dgn) negatief: n.v.t.
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.