20-02-22

Pilot nascholing darminfecties voor doktersassistentes


Naast onze nascholingsavonden over urineweginfecties bleek uit evaluaties ook de interesse voor het thema darminfecties groot. Vandaar dat PAMM start met een pilot nascholing over dit thema. Naast een inhoudelijke presentatie krijgen de doktersassistentes ook een uitgebreid kijkje op ons laboratorium.

DNA technieken

Het specifieke scholingspakket geeft antwoord op vragen als wat zijn de meest voorkomende verwekkers van een darminfectie en wanneer kan een onderzoek naar wormeieren zinvol zijn. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de laboratorium DNA technieken die veel darminfecties aantonen.