PERSBERICHT: VOORNEMEN TOT JURIDISCHE FUSIE DIAGNOSTIEK VOOR U EN STICHTING PAMM

                                       

Eindhoven | Veldhoven, 6 december 2018. De Raden van Bestuur van Stichting Synergos (Diagnostiek voor U) en Stichting PAMM hebben het voorgenomen besluit tot fusie genomen. Met deze fusie ontstaat er één nieuwe geïntegreerde organisatie die voorziet in de hele breedte van de diagnostiek. Dat wil zeggen klinische chemie, medische microbiologie, pathologie, beeldvormende onderzoeken en functieonderzoeken.

Zinnige en zuinige zorg
Diagnostiek voor U en Stichting PAMM willen met de concentratie van hun laboratoria kwalitatief goede en betaalbare zorg leveren. Door de samenvoeging wordt het palet van diagnostiek en diensten sterk verbreed er kan er tevens worden ingezet op voortdurende verbetering van de efficiëntie van zorgprocessen. Daarnaast kunnen de krachten gebundeld worden ten aanzien zorginnovatie.

De nieuwe organisatie wordt efficiënter en daardoor toekomstbestendig. Beide organisaties werken al intensief samen in dezelfde regio en vullen elkaar aan: een fusie is daarom een logische vervolgstap. Daarnaast past het bij de groeiambitie van beide organisaties.

Wat merkt de patiënt en zorgprofessional van de fusie?
De nieuwe organisatie biedt hoge kwaliteit en service met goed bereikbare locaties. Hiermee is onze gezamenlijke dienstverlening toegankelijk aan één loket. Ons uitgangspunt blijft toegankelijke en de best mogelijke zorg.  

Besluitvormingsproces
De medezeggenschaps- en adviesprocedures zijn gestart en tegelijkertijd worden er gesprekken gevoerd met de belangrijkste stakeholders van beide organisaties. Nadat deze zijn afgerond, wordt er goedkeuring gevraagd aan externe instanties zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarna kan – rekening houdend met inspraak en onder voorwaarde van externe goedkeuringen – het voorgenomen besluit en daarmee de fusie worden geformaliseerd.

Over Diagnostiek voor U en Stichting PAMM
Diagnostiek voor U is een eerstelijns diagnostisch centrum  waar naast laboratoriumonderzoek ook beeldvormende en functieonderzoeken zoals röntgenonderzoek, ecg’s, zwangerschapsdiagnostiek, longfunctietesten en botdichtheidmetingen uitgevoerd worden. Stichting PAMM is hét regionale centrum voor infectieziekten (medische microbiologie) en pathologie in Zuidoost-Brabant.