Test: Parodontitis PCR

Materiaal: Parodontium

Opmerking: Medische anamnese graag volledig invullen

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 27
Transportmedium + paperpoints

2. Afnametechniek
  • Selecteer in elk kwadrant de diepste, bloedende en eventueel pussende pockets.
  • Verwijder bij de selecteerde bemonsteringsplaats zorgvuldig de supragingivale plaque en blaas droog.
  • Breng m.b.v. een pincet de steriele paperpoints zo diep mogelijk in de pocket en laat deze tenminste 10 seconden zitten. Breng de paperpoint over in het flesje. Bemonster zo alle geselecteerde pockets en plaats alle paperpoints (max. 4) in het transportflesje (gepooled monster).
3. Minimale hoeveelheid

1-4 paperpoints

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern laboratorium

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.