20-01-22

PAMM plaatst ook Virtuo in Máxima Medisch Centrum


De vraag welke bacterie een infectieziekte veroorzaakt bij ernstig zieke patiënten, is ook in het Máxima Medisch Centrum voortaan sneller beantwoord door de aanschaf van een nieuw bloedkweekapparaat. PAMM heeft namelijk een Virtuo in het ziekenhuis in Veldhoven geplaatst waardoor de uitslagen bijna een halve dag eerder bekend zijn dan voorheen. Twee jaar geleden plaatsten we ook al een Virtuo in het Catharina Ziekenhuis. De ervaringen daar zijn zo goed dat we ervoor gekozen hebben ook te investeren in een machine voor het Máxima Medisch Centrum.

Kortere doorlooptijd

In het Catharina Ziekenhuis wordt met de Virtuo de tijd tussen het afnemen van een bloedkweek en het eerste resultaat voor een positieve bloedkweek verkort met gemiddeld 11 uur, van 43 naar 32 uur. Naar verwachting bereiken we dit ook in het Máxima Medisch Centrum. De komende periode monitoren we dit waarna we de doorlooptijden evalueren.
Op 25.000 bloedkweken per jaar betekent dit een grote stap voorwaarts in de microbiologische diagnostiek voor patiënten van het Máxima Medisch Centrum. Omdat de Virtuo sneller is dan de apparaten die we voorheen gebruikten, is er niet alleen een kortere doorlooptijd, maar ook een verhoging van de capaciteit.

Klinisch Laboratorium

De Virtuo staat op het Klinisch Laboratorium van het Máxima Medisch Centrum en draait 24 uur per dag. Medewerkers van het Klinisch Laboratorium plaatsen de bloedkweekflessen in het apparaat. De bloedkweekflessen hoeven dus niet meer eerst vervoerd te worden naar het laboratorium van PAMM. Het apparaat selecteert de positieve flessen die iedere dag door de medewerkers van de afdeling bacteriologie van PAMM opgehaald worden op het Klinisch Laboratorium om verder te onderzoeken.

De Virtuo

PAMM is continu bezig met het verbeteren van haar dienstverlening. De aanschaf van een tweede Virtuo is hier een resultaat van. Het is een zeer gebruiksvriendelijk, stabiel én veilig bloedkweekapparaat met een sneller logistiek proces. Het apparaat is gemakkelijk en op afstand te bedienen. De Virtuo’s van PAMM zijn de eerste in Europa die functioneren in de routine diagnostiek.