24-01-22

PAMM en DvU onderzoeken mogelijkheden tot samenwerking


Zowel Diagnostiek voor U als PAMM heeft een groeiambitie. Een samenwerking tussen de organisaties heeft als voordeel dat het huidige productportfolio voor klanten van beide organisaties verbreed wordt. Hierdoor ontstaat een uniek totaalaanbod van laboratoriumdiagnostiek voor zowel de eerste lijn (huisartsen, verloskundigen en tandartsen), de tweede lijn (ziekenhuizen) als instellingen (verpleeg-, verzorging-, thuiszorginstellingen en privéklinieken). Daarnaast is het door samenwerking mogelijk schaalvergroting te realiseren en daarmee bij te dragen aan de kwaliteit van de zorg tegen een zo scherp mogelijke prijs.

Beide organisaties werken al intensief samen in dezelfde regio en zijn qua dienstverlening complementair aan elkaar. PAMM is het regionale laboratorium voor medische microbiologie en pathologie, Diagnostiek voor U voor klinische chemie. “Zo’n 80% van onze klanten zijn zorgverleners in de eerste lijn (huisartsen en verloskundigen). PAMM werkt grotendeels voor de tweede lijn (regionale ziekenhuizen). We zijn er van overtuigd dat we beide klantgroepen nog beter van dienst kunnen zijn door onze samenwerking te intensiveren”, aldus Jules Keyzer, voorzitter Raad van Bestuur van Diagnostiek voor U.

Meer samenwerking sluit aan bij de wens van het ministerie, de NZa en de zorgverzekeraars om hoogwaardige diagnostiek voor een zo scherp mogelijke prijs aan te bieden. “We onderzoeken op welke terreinen er synergievoordelen te behalen zijn tussen onze organisaties. Maar kijken ook expliciet naar de verschillen die er zijn.”, zo stelt Wim Bruinenberg, bestuurder van PAMM. “Vanuit deze inzichten kunnen we met onze ondernemingsraden, Raden van Toezicht, cliëntenraad en andere relevante partijen in gesprek over passende samenwerkingsmogelijkheden.”

De komende maanden wordt er door verschillende interne werkgroepen – uit beide organisaties, nader onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een intensieve samenwerking en de te verwachten dilemma’s. De resultaten van dit onderzoek worden naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal 2018 aangeboden en daar volgt een besluitvorming op.