Marjo van den Hurk

 • Naam:

  Marjo van den Hurk

 • Studie:

  Verpleegkunde (1980) en Master Advanced Nursing Practice aan de Fontys Hogeschool Tilburg (2008)

 • Specialisatie:

  Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg

 • Aandachtsgebied:

  Antibiotic Stewardship

Wat doet een verpleegkundig specialist? En waarom werkt zij in het programma Antibiotic Stewardship?

Als verpleegkundig specialist (voorheen: nurse practitioner) startte ik in 2016 bij stichting PAMM. Als verpleegkundig specialist ben je een verpleegkundige die bevoegd is om bepaalde medische taken uit te voeren. Dit doe je zelfstandig, protocollair of onder supervisie van een medisch specialist. Je werkt als het ware op het grensgebied van verpleegkunde en geneeskunde. Je bent daarbij je gespecialiseerd in een bepaald gebied van de gezondheidszorg.

Een belangrijke taak van de verpleegkundig specialist is verbinden en meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt en het verbeteren van de zorg. Dit doe je bijvoorbeeld door je met innovaties en onderzoek bezig te houden. Zo sta ik met één been in het Catharina Ziekenhuis en met het andere bij PAMM. Ik heb dagelijks veel contact met zaalartsen en met artsen microbiologen en surveilleer het antibioticabeleid.

Antibiotica team

Ik ben als lid van het Antibiotica team verbonden aan het Catharina Ziekenhuis en samen met de arts-microbioloog, internist- infectioloog en ziekenhuisapotheker, dagelijks bezig met een verantwoord antibioticabeleid. Dit is nodig om het optreden van resistentie te beperken en te voorkomen dat patiënten in de toekomst niet meer succesvol met antibiotica behandeld kunnen worden.

Goed antibioticabeleid berust op twee pijlers, strikt naleven van richtlijnen en bewaken van de kwaliteit van het voorschrijfgedrag. Naast het standaard monitoren en adviseren, is een ander belangrijk speerpunt van ons, het optimaliseren van het beleid rondom de patiënt met Staphylococcus aureus bacteriëmie. Hierin is een verbeterproject opgestart en worden aan de hand van wetenschappelijk onderzoek al mooie resultaten gevonden bij een vernieuwd behandelprotocol.

Carrièreverloop

Als verpleegkundige werkte ik in meerdere algemene ziekenhuizen op verscheidene afdelingen als verloskamers, chirurgie, operatiekamers en poliklinieken. Ook werkte ik 5 jaar in Australië in o.a. een bush hospital, waar een heel speciale patiëntencategorie voorbij kwam. Na mijn Master studie werkte ik samen met KNO-artsen in een eigen spreekuur, waar ik patiënten met klachten als slechthorendheid, tinnitus en evenwichtsproblematiek behandelde. Mijn huidige functie in het Antibioticateam voor PAMM was geheel nieuw en blijkt reuze interessant. Het specialisme infectiologie en daarbij behorende microbiologie is vaak complex en vergt veel speur en denkwerk, dát spreekt me enorm aan. Dagelijks is er voortdurend interdisciplinair overleg, vanuit meerdere invalshoeken en zo ben ik betrokken en onderdeel van een zeer waardevol na te streven doel; de best mogelijke behandeling van de patiënt.

Doelen voor de toekomst

Samen de uitdaging blijven aangaan om een goed antibioticabeleid te waarborgen en verspreiding van resistentie te voorkomen.