06-07-22

Monkeypox (Apenpokkenvirus) diagnostiek


Juli 2022. Eurofins PAMM verzorgt de Monkeypox (Apenpokkenvirus) diagnostiek voor zijn klanten. Hier vindt u de belangrijkste aandachtspunten m.b.t de verdenking, de diagnostiek (inclusief logistiek) en de meldingsplicht.

Verdenking Monkeypox:

Het vaststellen van de diagnose of verdenking Monkeypox dient plaats te vinden op basis van de casusdefinitie zoals vastgesteld door het RIVM. Omdat de casusdefinitie nog aan verandering onderhevig is, zal de richtlijn pokken van de LCI altijd de meest actuele casusdefinitie vermelden.

Diagnostiek Monkeypox:

Geadviseerd wordt om diagnostiek bij patiënten waarbij Monkeypox in de differentiaaldiagnose staat (ook bij lage verdenking) niet uit te stellen tot andere mogelijke oorzaken zijn uitgesloten, maar tegelijk met de diagnostiek naar andere potentiële verwekkers, in te zetten om vertraging in eventuele maatregelen te voorkomen. De diagnostiek is primair gebaseerd op PCR. De materialen die hiervoor afgenomen moeten worden zijn schraapsel en/of blaasjesvocht van de lokale laesies. Omdat niet duidelijk is of patiënten met lokale verschijnselen daarnaast ook virus uitscheiden via de luchtwegen wordt verzocht om bij al deze patiënten ook een keelwat af te nemen voor PCR. Monkeypox PCR wordt dagelijks ingezet bij Eurofins PAMM.

Voor de afname gebruikt U de swabs met Universal Transport Medium (UTM) (PAMM blok nummer 17), dan wel stuurt u het schraapsel in een steriel potje.

Op alle afzonderlijke materialen en het aanvraagformulier dienen duidelijk de naam en de geboortedatum van de patiënt vermeld te worden, alsook de contactgegevens van de aanvrager. Vermeld het klinisch beeld op het aanvraagformulier. De materialen kunnen op kamertemperatuur worden verpakt volgens dezelfde regels die altijd gelden voor pathogenen die onder BSL-2-condities (zoals COVID PCR, influenza PCR, etc.) worden verstuurd.

Meldingsplicht:

Vanaf 21 mei 2022 is Monkeypox via een ministeriele regeling aangewezen als een meldingsplichtige ziekte groep A. Dat betekent dat het vaststellen van Monkeypox of het vermoeden daarvan vanaf heden onverwijld gemeld moet worden bij de GGD in uw regio. Het nummer is te vinden op www.ggd.nl.

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze mail toch nog vragen hebben over (diagnostiek naar) Monkeypox, dan kunt u contact opnemen met uw arts-microbioloog van Eurofins PAMM via de gebruikelijke consult telefoonnummers.

Artsen-microbioloog/klinisch moleculair bioloog Eurofins PAMM