IBESS – Een landelijk multicenter onderzoek

Een studie naar de diarreeveroorzakende bacteriën Shigella en EIEC
PAMM neemt deel aan een landelijk, multicenter onderzoek naar de bacteriën Shigella en entero-invasieve Escherichia coli (EIEC). Deze bacteriën kunnen buikgriep veroorzaken. Het onderzoek, genaamd IBESS (Invasieve Bacteriën E. coli-Shigella Studie), is een tweejarige studie (januari 2016 – januari 2018) waarbij GGD’en en meerdere medische microbiologische laboratoria samenwerken.
Bij de IBESS- studie worden fenotypische en genotypische karakteristieken van pathogenen gekoppeld aan epidemiologische en klinische data van geïnfecteerde patiënten. Met de uitkomsten van de studie wordt meer inzicht verkregen in diagnostiek, prevalentie, transmissie, ziektebeeld en economische gevolgen van infecties met Shigellaspecies en Entero-invasieve E. coli (EIEC). Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan het optimaliseren van nationale richtlijnen met betrekking tot deze infecties.
Toestemming
Als er in het kader van reguliere diagnostiek bij PAMM Shigella of EIEC in een fecesmonster wordt aangetoond, kan het zijn dat deze patiënt wordt meegenomen in het onderzoek. Hiervoor wordt altijd eerst toestemming gevraagd. Een sociaal verpleegkundige van de GGD neemt dan telefonisch contact op met de praktijk of instelling die het onderzoek heeft aangevraagd. Zij vraagt toestemming om eenmalig een telefonische enquête af te mogen nemen bij deze patiënt. De enquête bevat vragen over persoonlijke omstandigheden, verspreiding van de infectie, het ziektebeeld, medicijngebruik, onderliggende ziekten, ziekteverzuim en gebruik van zorgvoorzieningen.
Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig, zowel voor de praktijk of instelling als voor de patiënt. De onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt.
Vragen of opmerkingen?
Neem dan gerust contact op met dr. Jeroen van den Bovenkamp, Klinisch Moleculair Bioloog bij PAMM, of Marjolijn Wegdam-Blans, Arts-microbioloog bij PAMM. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 040-8888177.
Lees hier meer over de IBESS-studie.