“Dubbeldiagnostiek voor microbiologie: een mug of een olifant?”

Door deze rapporten is dubbeldiagnostiek een speerpunt geworden om zorgkosten te verminderen – maar er werd niet goed beschreven op basis van welke informatie deze conclusie en daarop volgende beleidskeuze tot stand is gekomen. Ondanks het gebrek aan duidelijke, onderliggende getallen en feiten om de conclusies uit deze rapporten te onderbouwen, blijft de visie dat er veel dubbeldiagnostiek is hardnekkig circuleren.
Daarom hebben we bij PAMM uitgezocht hoeveel dubbeldiagnostiek er daadwerkelijk gebeurt. Wat blijkt: een verbeterslag zal slechts een marginale kostenbesparing opleveren: zie het artikel “overbodige dubbeldiagnostiek ver te zoeken” (PDF) dat recent is verschenen in Medisch Contact nummer 17-18, waarin we ervoor pleiten dat beleid wordt gebaseerd op feiten, in plaats van meningen.
(https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/overbodige-dubbeldiagnostiek-ver-te-zoeken.htm)