• Home
 • Huisarts
 • Coronavirus
  SARS
  2019-nCoV
  Luchtweginfectie
  COVID19
  COVID-19

Test: COVID-19 PCR

Materiaal: sputum, keel-nasofarynxuitstrijk
                       

Opmerking

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 8
Steriel potje

PAMM nummer 17
UTM medium met wattenstok

2. Afnametechniek

Keel-/nasofarysuitstrijk

Let op! Afname dient te geschieden met een dunne, flexibele wattenstok met een hoog breekpunt!

Neem eerst de keeluitstrijk af en vervolgens, met dezelfde wattenstok de nasofaryx uitstrijk:

Keel:
– Laat de patiënt het hoofd licht achterover buigen
– Gebruik zo nodig de houten spatel
– Steek de wattenstok zo diep mogelijk achter in de keel
– Draai en strijk in de achterste keelholte

Nasofarynx:
– Neem met dezelfde wattenstok de nasofarynxuitstrijk af
– Laat de patiënt vooraf de neus snuiten
– Laat de patiënt achterover buigen
– Trek de neuspunt iets omhoog
– Breng de flexibele uitstrijkwat loodrecht op het gezicht in de neus en schuif recht over de neusbodem naar achteren totdat u weerstand voelt.
– Roteer de wattenstok enkele malen en trek in één beweging terug.
– Stop de wattenstok in de buis met transportmedium; het rode streepje op de wattenstok geeft het breekpunt weer.

Sputum
– Stuur, indien voorhanden, tevens sputum in.
– Spuug het opgehoeste slijm in een steriel potje.

Plaats per materiaal dat wordt afgenomen een aparte aanvraag bij PAMM.

3. Minimale hoeveelheid

Sputum: minimaal 1ml | Uitstrijk: UTM

4. Bewaarcondities
24u koelkast (2-8 °C)
5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: optioneel
Testfrequentie: alle dagen van de week, ook op zaterdag en zondag. Meerdere malen per dag.
Uitslag bekend (dgn) positief: Binnen 24 uur na binnenkomst op laboratorium.
Uitslag bekend (dgn) negatief: Binnen 24 uur na binnenkomst op laboratorium.
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.