Artikel ‘Toegevoegde waarde van data voor een medisch microbiologisch laboratorium’

Deze week is in het Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie een artikel gepubliceerd over de toegevoegde waarde van data voor een medisch microbiologisch laboratorium. Het is een zogenoemde position paper, waarin wordt aangetoond hoe data-analyse noodzakelijk is voor zorgverbetering en wat de benodigde randvoorwaarden hiervoor zijn. PAMM heeft hier een prominente rol in gespeeld en loopt met een aantal ander laboratoria voorop in haar data-expertise in vergelijking met meeste microbiologische laboratoria in ons land. Hoewel het stuk vrij specifiek is geschreven voor medische microbiologie, zijn dezelfde overwegingen ook van toepassing op pathologie: data analyses kunnen een grote bijdrage leveren aan verbeterde kwaliteit van zorg, lagere kosten en klantenbinding.
De uiteenzetting in dit artikel is voortgevloeid uit een vruchtbare samenwerking van data-analytische professionals werkend bij verschillende microbiologische laboratoria in Nederland. Sinds een paar jaar vormt deze groeiende groep een informeel en bovenal nuttig netwerk. Judy Fonville is hier een kartrekker van en zet zo PAMM nationaal keurig op de kaart!