Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

Gram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepaling

Materiaal:

Wonduitstrijk
Pus
Wondvocht

Opmerking:

Plaats van de infectie op het lichaam duidelijk vermelden. Indien u een grampreparaat wenst dient u materiaal als zodanig (blok 8) in te zenden.

1. Afnamemateriaal

1_ESwab__roze__01.JPG

PAMM nummer 1

ESwab ROZE

8_Container_60ml___etiket1_01.jpg

PAMM nummer 8

Steriel potje

2. Afnametechniek

3. Minimale hoeveelheid

ESwab of materiaal als zodanig

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  standaard
Testfrequentie:  werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief:  2-5
Uitslag bekend (dgn) negatief:    2
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.