Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

MRGN kweek

Materiaal:

Wonduitstrijk

Opmerking:

Locatie van wond op het lichaam aangeven.

1. Afnamemateriaal

5_UriSwab__geel_1_01.jpg

PAMM nummer 5

UriSwab GEEL

2. Afnametechniek

3. Minimale hoeveelheid

ESwab

4. Bewaarcondities

24u koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  standaard
Testfrequentie:  dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief:  3-5
Uitslag bekend (dgn) negatief:    3-5
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.