Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

Schistosoma microscopie

Materiaal:

Urine

Opmerking:

Graag buitenland bezoek vermelden

1. Afnamemateriaal

2. Afnametechniek

Het is noodzakelijk de volledige portie urine van een mictie te onderzoeken waarbij de patiënt de laatste druppels urine uitgeperst heeft. Het volume van de urine moet minstens 250 ml bedragen. De urine van meerdere micties mag verzameld worden om aan de minimale hoeveelheid te voldoen. Alvorens te urineren dient enige inspanning (bijvoorbeeld traplopen) verricht te worden om de eventueel aanwezige eieren los te krijgen van de blaaswand.

3. Minimale hoeveelheid

250 ml

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  standaard
Testfrequentie:  werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief:  1
Uitslag bekend (dgn) negatief:    1
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.