Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

Neisseria gonnorrhoea kweek

Materiaal:

Ooguitstrijk

Opmerking:

Een Neisseria gonnorrhoea kweek wordt enkel uitgevoerd bij neonaten jonger dan 14 dagen.

1. Afnamemateriaal

8_Container_60ml___etiket1_01.jpg

PAMM nummer 8

Steriel potje

2. Afnametechniek

3. Minimale hoeveelheid

ESwab

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur, materiaal dient direct na afname naar PAMM te worden verstuurd.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  standaard
Testfrequentie:  dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief:  2-3
Uitslag bekend (dgn) negatief:    2
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.