Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

Gram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepaling

Materiaal:

Obductiemateriaal

Opmerking:

-

1. Afnamemateriaal

8_Container_60ml___etiket1_01.jpg

PAMM nummer 8

Steriel potje

2. Afnametechniek

n.v.t. (via medewerker laboratorium voor pathologie)

3. Minimale hoeveelheid

Materiaal als zodanig.

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  standaard
Testfrequentie:  dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief:  2-5
Uitslag bekend (dgn) negatief:    Aerobe kweek 2 dagen. Anaerobe kweek 7 dagen.
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.