Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

Funghifluor preparaat

Materiaal:

Nagel

Opmerking:

Graag land van herkomst vermelden. Dit kan van belang zijn voor een juiste determinatie.

1. Afnamemateriaal

8_Container_60ml___etiket1_01.jpg

PAMM nummer 8

Steriel potje

2. Afnametechniek

  • Schimmels bevinden zich doorgaans op de grens tussen het gezonde en zieke deel van de nagel
  • Verwijder minimaal 4 stukjes uit dit tussengebied
  • Doe de stukjes nagel in een steriel potje (PAMM-nummer 8) en stuur ze in

3. Minimale hoeveelheid

4 stukjes

4. Bewaarcondities

Koelkast

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  standaard
Testfrequentie:  2x per week (ma+do)
Uitslag bekend (dgn) positief:  1
Uitslag bekend (dgn) negatief:    1
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.