Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

n.v.t.

Materiaal:

n.v.t.

Opmerking:

Dit onderzoek wordt verricht via de afdeling klinische chemie.

1. Afnamemateriaal

2. Afnametechniek

n.v.t.

3. Minimale hoeveelheid

n.v.t.

4. Bewaarcondities

n.v.t.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  n.v.t.
Testfrequentie:  n.v.t.
Uitslag bekend (dgn) positief:  n.v.t.
Uitslag bekend (dgn) negatief:    n.v.t.
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.