Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

Atypische mycobacteriën kweek

Materiaal:

Maaginhoud (nuchter)

Opmerking:

Maaginhoud heeft een letale werking op mycobacteriën. Om deze negatieve invloed te reduceren dient de nuchtere maaginhoud opgevangen te worden in een vergelijkbare hoeveelheid trinatriumfosfaat. Het materiaal na afname z.s.m. naar PAMM sturen (bewaren bij kamertemperatuur).

1. Afnamemateriaal

12._Tri-natrium_fosfaat_30_ml.JPG

PAMM nummer 12

Tri-natriumfosfaat 30 ml

2. Afnametechniek

 Volgens ziekenhuisprotocol.

3. Minimale hoeveelheid

-

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur, na afname z.s.m. naar PAMM sturen

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  standaard
Testfrequentie:  werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief:  1 tot 4 weken
Uitslag bekend (dgn) negatief:    8 weken
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.