Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

Atypische mycobacteriën kweek

Materiaal:

Maaginhoud

Opmerking:

Maaginhoud heeft een letale werking op mycobacteriën. Om deze negatieve invloed te reduceren dient de maaginhoud opgevangen te worden in een vergelijkbare hoeveelheid trinatriumfosfaat. Het materiaal dient binnen 1 dag door het laboratorium in behandeling genomen te worden.

1. Afnamemateriaal

12._Tri-natrium_fosfaat_30_ml.JPG

PAMM nummer 12

Tri-natriumfosfaat 30 ml

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

3. Minimale hoeveelheid

-

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur, materiaal dient direct na afname naar PAMM te worden verstuurd.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  standaard
Testfrequentie:  werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief:  1 tot 4 weken
Uitslag bekend (dgn) negatief:    8 weken
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.