Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

Funghifluor preparaat

Materiaal:

Huid uitstrijk

Opmerking:

Graag land van herkomst vermelden. Dit kan van belang zijn voor een juiste determinatie.
Indien mogelijk wordt de voorkeur gegeven aan het inzenden van materiaal als zodanig.

1. Afnamemateriaal

1_ESwab__roze__01.JPG

PAMM nummer 1

ESwab ROZE

2. Afnametechniek

3. Minimale hoeveelheid

ESwab

4. Bewaarcondities

koelkast

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  standaard
Testfrequentie:  2x per week (ma+do)
Uitslag bekend (dgn) positief:  1
Uitslag bekend (dgn) negatief:    1
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.