Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

schimmelkweek

Materiaal:

Haren

Opmerking:

Graag land van herkomst vermelden. Dit kan van belang zijn voor een juiste determinatie.
Indien funghifluor preparaat positief en dermatophyten PCR negatief wordt schimmelkweek uitgevoerd.

1. Afnamemateriaal

8_Container_60ml___etiket1_01.jpg

PAMM nummer 8

Steriel potje

2. Afnametechniek

  • Schimmels en dermatofyten bevinden zich meestal in de buurt van de haarwortel
  • Trek minstens 4 haren (met haarwortel en al) met behulp van een pincet uit de hoofdhuid
  • De haren in hun geheel in een steriel potje (PAMM-nummer 8) opsturen

3. Minimale hoeveelheid

4 haren

4. Bewaarcondities

koelkast

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  standaard
Testfrequentie:  2x per week (ma + do)
Uitslag bekend (dgn) positief:  7-21
Uitslag bekend (dgn) negatief:    21
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.