Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

Bloedkweek

Materiaal:

Bloedkweek pediatrie

Opmerking:

Deze bloedkweekset is specifiek voor neonaten en jonge kinderen.

1. Afnamemateriaal

10a_Medium_voor_bloedkweek_pediatrie.jpg

PAMM nummer 10a

Medium voor bloedkweek pediatrie

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

3. Minimale hoeveelheid

Minimaal 1 ml, maximaal 4 ml

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur, na afname z.s.m. naar laboratorium.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  standaard
Testfrequentie:  dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief:  0-7
Uitslag bekend (dgn) negatief:    7
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.