Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

Gram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepaling

Materiaal:

Beenmerg

Opmerking:

Dit moeilijk te verkrijgen materiaal voor afname graag aanmelden om zeker te stellen dat de logistiek en de in te zetten testen correct worden uitgevoerd.

1. Afnamemateriaal

8_Container_60ml___etiket1_01.jpg

PAMM nummer 8

Steriel potje

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

3. Minimale hoeveelheid

2 ml

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  standaard
Testfrequentie:  werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief:  1-10
Uitslag bekend (dgn) negatief:    10
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.