Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

Neisseria gonnorrhoea kweek

Materiaal:

Anus uitstrijk
Rectum uitstrijk

Opmerking:

Alleen zinvol als er een gevoeligheidbepaling voor Neisseria gonnorrhoea gewenst is. In alle andere gevallen volstaat het PCR onderzoek.

1. Afnamemateriaal

1_ESwab__roze__01.JPG

PAMM nummer 1

ESwab ROZE

2. Afnametechniek

3. Minimale hoeveelheid

ESwab

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur, materiaal dient direct na afname naar PAMM te worden verstuurd.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  standaard
Testfrequentie:  dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief:  2-3
Uitslag bekend (dgn) negatief:    3
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.