Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

Adenopathie pakket (Bartonella, CMV, EBV, parvovirus, Toxoplasma gondii)

Materiaal:

Stolbloed

Opmerking:

Indien mogelijk 2 buizen stolbloed insturen.

1. Afnamemateriaal

2. Afnametechniek

Laat bloed afnemen bij de bloedafname.

3. Minimale hoeveelheid

2 buizen stolbloed (5 ml) (Minimaal 2000µL serum nodig).

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  standaard
Testfrequentie:  Zie individuele testen.
Uitslag bekend (dgn) positief:  Zie individuele testen.
Uitslag bekend (dgn) negatief:    Zie individuele testen.
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.