Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

Treponema pallidum PCR

Materiaal:

Punctaat
Biopt ulcus
EDTA
Uitstrijk op een droge wattenstok (geen Eswab); vooraf aanvragen bij PAMM

Opmerking:

Het verdient aanbeveling de materiaalsoort en afnamewijze van deze diagnostiek vooraf te overleggen met de dienstdoende arts-microbioloog (088 - 444 21 00).

1. Afnamemateriaal

2. Afnametechniek

volgt

3. Minimale hoeveelheid

volgt

4. Bewaarcondities

volgt

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  optioneel
Testfrequentie:  volgt
Uitslag bekend (dgn) positief:  7-21
Uitslag bekend (dgn) negatief:    7-21
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.