Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

Adenovirus PCR

Materiaal:

Keel
Liquor
Oog
Urine
BAL

Opmerking:

Deze bepaling wordt alleen verricht in overleg met de arts-microbioloog.

1. Afnamemateriaal

2. Afnametechniek

Volgt

3. Minimale hoeveelheid

Volgt

4. Bewaarcondities

Volgt

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  optioneel
Testfrequentie:  volgt
Uitslag bekend (dgn) positief:  volgt
Uitslag bekend (dgn) negatief:    volgt
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.