Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

CMV PCR

Materiaal:

Hielprik kaartje

Opmerking:

-

1. Afnamemateriaal

2. Afnametechniek

n.v.t.

3. Minimale hoeveelheid

n.v.t.

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  standaard
Testfrequentie:  Wordt opgestuurd naar extern laboratorium.
Uitslag bekend (dgn) positief:  7-21
Uitslag bekend (dgn) negatief:    7-21
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.