Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Test:

BK virus PCR

Materiaal:

Zie opmerkingen.

Opmerking:

Deze bepaling wordt alleen verricht na overleg met de arts-microbioloog.

1. Afnamemateriaal

2. Afnametechniek

Zie opmerkingen.

3. Minimale hoeveelheid

Zie opmerkingen.

4. Bewaarcondities

Zie opmerkingen.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  optioneel
Testfrequentie:  zie opmerkingen
Uitslag bekend (dgn) positief:  zie opmerkingen
Uitslag bekend (dgn) negatief:    Zie opmerkingen.
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.