Home > Specialist > Inzenden Microbiologie

Diagnostisch Vademecum Medische Microbiologie Specialisten

Hieronder vind u het diagnostisch vademecum. Hierin kunt u aan de hand van een ziekteverwekker (of een synoniem daarvan) opzoeken welke test u daarvoor kunt uitvoeren. Wanneer u vervolgens doorklikt, is een pagina te zien waarop het afnamemateriaal, de afnametechniek en andere zaken overzichtelijk zijn weergegeven. Klik hier voor de instructie invullen papieren aanvraagformulier.

Wissen
verwekker/synoniem(en) materiaal test  
SARS-CoV-2
SARS
Corona
COVID-19
COVID19
StolbloedSARS-CoV-2 antistoffen totaal (IgG, IgM en IgA)verder
Malaria
Plasmodium vivax
Plasmodium falciparum
Plasmodium knowlesi
Plasmodium malariae
Plasmodium ovale
EDTA-bloedMalaria sneltest (LAMP)verder
Ooginfectie
Keratitis
Acanthamoeba
Ulcus
OoguitstrijkAcanthamoeba PCRverder
Luchtweginfecties
Pneumonitis
Influenza
Griep
Keel uitstrijk
Nasopharynx uitstrijk
Influenza(A/B) PCR verder
Zikavirusstolbloed + EDTA + urine

Zikavirus serologie en PCRverder
Kingella kingae
arthritis
gewrichtsvochtKingella pcrverder
Pelvic inflammatory disease (PID)
Tubo-ovarieel abces (TOA)
Buikvocht of punctaat TOAAlgemene bacteriële kweek + SOA PCRverder
BRMO
MRSA dragerschaps screening
MRSA inventarisatie
Buitenland screening
keel uitstrijk (1x)MRSA kweekverder
BRMO
MRSA dragerschaps screening
MRSA inventarisatie
Buitenland screening
Neus uitstrijk (1x)MRSA kweekverder
BRMO
MRSA dragerschaps screening
MRSA inventarisatie
Buitenland screening
Rectum uitstrijk (1x)MRSA kweekverder
UWI
Urineweginfectie
Nefrostomie
Prostatitis
Urine (eventueel via catheter/punctie etc.)Gram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
verder
BRMO
MRSA dragerschaps screening
MRSA inventarisatie
Buitenland screening
UrineMRSA kweekverder
BRMO
MRSA dragerschaps screening
MRSA inventarisatie
Buitenland screening
Insteekopening uitstrijkMRSA kweekverder
BRMO
MRSA dragerschaps screening
MRSA inventarisatie
Buitenland screening
Sputum
Uitzuigsel
Tracheaaspiraat
MRSA kweekverder
BRMO
MRSA dragerschaps screening
MRSA inventarisatie
Buitenland screening
WonduitstrijkMRSA kweekverder
BRMO
Multi-resistente Gram negatieve staven (MRGN)
Buitenland screening

Rectum-uitstrijkMRGN kweekverder
BRMO
Multi-resistente Gram negatieve staven (MRGN)
Buitenland screening
UrineMRGN kweekverder
Scabies
Sarcoptes scabiei
Schurft
Schraapsel van de huid (geen Eswab)Scabies PCRverder
Trichomonas vaginalis
Trichomoniasis
Urethra uitstrijkSOA PCR pakketverder
Trichomonas vaginalis
Trichomoniasis
UrineSOA PCR pakketverder
Ascites
CAPD
CAPD vocht
Dialysaat
Ascites
Gram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
DECO kweekFecesDECO kweekverder
Diarree
Gastroenteritis
Buikklachten
Feces (faeces)Strongyloidesverder
SDD kweekFeces (faeces)SDD kweekverder
Vibrio cholera
Diarree
Feces (faeces)Vibrio cholera kweekverder
Diarree
Gastroenteritis
Buikklachten
Feces (faeces) in TFTWormeieren en protozoa (microscopie)verder
Gal
Cholecystitis
Cholangitis
PTCD
ERCP
GalvochtGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
Endometritis
Lochia
Endometrium materiaalBacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Peritonitis
Appendicitis
Buikvocht
Buikholte
DrainvochtGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
Ascites
CAPD
CAPD vocht
Dialysaat
Ascites
schimmelkweekverder
ContactlensContactlens
Contactlenzen vloeistof
Bacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Ooginfectie
Keratitis
Acanthamoeba
Ulcus
Cornea schraapsel biopten lenzen
Lenzenvloeistof traanvocht
Acanthamoeba kweekverder
CysteCystevochtGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
Dialyse patiëntDialyse catheterBacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
NPGO
Steriliteitscontrole kweek
Divers
Omgevingsmaterialen
Bacteriële kweekverder
NPGO
Steriliteitscontrole kweek
Divers
Omgevingsmaterialen
Bacteriële kweekverder
Donor
Transfusie
Bloedplaatjes
Donor bloedzak
Donor bloedslang
Bloedkweekverder
Gewrichtsklachten
Prothese
Gewrichtskapsel
Gewrichtsprothese
Gram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
ArthritisGewrichtsvocht
Synoviaalvocht
Gram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
Oogvocht
Endophthalmitis
Glasvocht
GlasvochtBacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Dermatofyten
Huidschimmels
Dermatomycose
Gist- en schimmelinfecties van de huid
Huidschilfersschimmelkweekverder
Huidpoort
Insteekopening
Insteekopening uitstrijk huidpoort uitstrijkBacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
BRMO
Multi-resistente Gram negatieve staven (MRGN)
Buitenland screening
WonduitstrijkMRGN kweekverder
BRMO
Buitenland screening
Multi-resistente Gram negatieve staven (MRGN)
Keeluitstrijk (neonaat)MRGN kweekverder
Pharyngitis
Keelpijn
Tonsillitis
Difterie
Streptococcus pyogenes
Groep A Streptokokken
HSA
KeeluitstrijkBacteriële/bacteriele kweek (alleen groep A Streptokokken, Corynebacterium diphtheriae en Arcanobacterium)verder
SDD kweekKeeluitstrijkSDD kweekverder
SOA
Gonorrhoeae
Gonokokken
KeeluitstrijkNeisseria gonorrhoeae kweekverder
Dermatofyten
Huidschimmels
Dermatomycose
Gist- en schimmelinfecties van de huid
HuidschilfersGistkweekverder
Dermatofyten
Huidschimmels
Dermatomycose
Gist- en schimmelinfecties van de huid
HuidschilfersFunghifluor preparaatverder
Oogvocht
Endophthalmitis
Glasvocht
Glasvochtschimmelkweekverder
Dermatofyten
Huidschimmels
Dermatomycose
Gist- en schimmelinfecties van de huid
HarenFunghifluor preparaatverder
Dermatofyten
Huidschimmels
Dermatomycose
Gist- en schimmelinfecties van de huid
HarenGistkweekverder
Dermatofyten
Huidschimmels
Dermatomycose
Gist- en schimmelinfecties van de huid
Harenschimmelkweekverder
Aortaklep
Mitraal klep
Kunstklep
Vaatprothese
Hartklep
Hartklep
Kunstklep
Vaatprothese
Gram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
Dermatofyten
Huidschimmels
Dermatomycose
Gist- en schimmelinfecties van de huid
Huid uitstrijkFunghifluor preparaatverder
Dermatofyten
Huidschimmels
Dermatomycose
Gist- en schimmelinfecties van de huid
HuiduitstrijkGistkweekverder
Dermatofyten
Huidschimmels
Dermatomycose
Gist- en schimmelinfecties van de huid
Huiduitstrijkschimmelkweekverder
Staphylococcus aureus dragerschapHuiduitstrijkStaphylococcus aureus kweekverder
Staphylococcus aureus dragerschapKeeluitstrijkStaphylococcus aureus kweekverder
Japanese encephalitis virusStolbloedJapanese encephalitis virus serologieverder
TBC
Tuberculose
UrineMycobacterium tuberculosis PCRverder
SOA
Gonorrhoeae
Gonokokken
Chlamydia trachomatis
Onveilige seks
Onveilig contact
UrineSOA PCR pakketverder
JC-virus
Progressieve multifocale leuco-encephalopathie
PML
UrineJC virus PCRverder
Mazelen
Exantheem
Urinemazelen PCRverder
Schistosoma
Diarree
Buikklachten
Bilharzia
UrineSchistosoma PCRverder
Luchtweginfecties
Pneumonie
Dyspnoe
Legionella
UrineLegionella antigeentest ('sneltest')verder
Pneumokokken
Streptococcus pneumoniae
Luchtweginfectie
Hoesten
Dyspnoe
UrinePneumokokken antigeentest ('sneltest').verder
SOA
Gonorrhoeae
Gonokokken
Chlamydia trachomatis
Onveilige sex
Onveilig contact
Fluor
Vagina uitstrijkSOA PCR pakketverder
BofvirusUrinebofvirus PCRverder
CMV
Cytomegalievirus
Congenitale infectie
Neonaat
Myocarditis
Pericarditis
UrineCMV isolatieverder
Plasmodium falciparum
Malaria
StolbloedPlasmodium falciparum IgG serologieverder
Ross river virusStolbloedRoss river virus serologieverder
StrongyloidesStolbloedStrongyloides serologieverder
Trypanosoma bruceii
Trypanosoma cruzei
Slaapziekte
Trypanosomiasis
StolbloedTrypanosoma serologieverder
Coxiella burnetii
Q-koorts
Acuut
Chronisch
Luchtweginfecties
Pneumonie
Myocarditis
Pericarditis
Stolbloed Q-koorts algoritmeverder
Ureaplasma urealyticum
Neonaat
Pneumonie
Nasopharynx uitzuigsel of sputumUreaplasma urealyticum PCRverder
Mycoplasma hominis
Neonaat
Pneumonie
Nasopharynx uitzuigsel of sputumMycoplasma hominis PCRverder
Trypanosoma bruceii
Trypanosoma cruzei
Slaapziekte
Trypanosomiasis
EDTA-bloedTrypanosoma microscopieverder
SOA
Gonorrhoeae
Gonokokken
Chlamydia trachomatis
Onveilige seks
Onveilig contact
Ecoulement
Penisuitstrijk
Urethra uitstrijkSOA PCR pakketverder
Trichomonas vaginalis
Trichomoniasis
Fluor
Vagina uitstrijkSOA PCR pakketverder
Barhma forest virusvolgtBarhma forest virus PCRverder
AbcesAbcesvochtGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
BioptBioptGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
BlaarvochtBlaarvochtBacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Huidinfectie
Furunkels
Impetigo
Blaasjesvocht
Huiduitstrijk
Bacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Brucellose
Brucellosis
BloedBloedkweekverder
Bloedkweek - kindBloedkweek pediatrieBloedkweekverder
Bloedkweek - volwasseneBloedkweek setBloedkweekverder
Botontsteking
Osteomyelitis
Botweefsel
Osteomyelitis materiaal
Gram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
BursitisBursavochtGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepaling.verder
Tuberculose
TBC
Atypische mycobacteriën
Beenmerg isolator
Bloed isolator
Ziehl-Neelsenverder
Tuberculose
TBC
Mycobacteriën
Beenmerg isolator
Bloed isolator
TBC kweekverder
Halsabces
Atypische mycobacteriën
AbcesvochtAtypische mycobacteriën kweekverder
Kaakabces
Halsabces
Wangabces
Actinomyces
AbcesvochtActinomyces kweekverder
Abortus
IUVD
Placenta
AbortusmateriaalListeria monocytogenesverder
Abortus
IUVD
Placenta
Abortus
AbortusmateriaalBacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
SOA
Gonorrhoeae
Gonokokken
Anus uitstrijk
Rectum uitstrijk
Neisseria gonorrhoeae kweekverder
AtheroomcysteAtheroom inhoudGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
BartholinicysteBartholinicyste inhoudGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
Beenmergpunctaat
Brucellose
Brucellosis
BeenmergGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Tuberculose
Atypische mycobacteriën
Beenmerg isolator
Bloed isolator
Atypische mycobacteriën kweekverder
Ascites
CAPD
CAPD vocht
Dialysaat
Ascites
Gistkweekverder
PlacentaPlacentaBacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Anaeroben
Pus
Abces
Empyeem
Pneumonie
Weefsel
Pus
Vocht
Bal
anaeroben kweekverder
Luchtweginfecties
Pneumonie
Dyspnoe
Sputum
Uitzuigsel
Tracheaaspiraat
Bronchusspoeling
BAL
Bronchusbiopt
Pleurabiopt
Pleuravocht
Gistkweekverder
Luchtweginfecties
Pneumonie
Dyspnoe
Sputum
Uitzuigsel
Tracheaaspiraat
Bronchusspoeling
BAL
Bronchusbiopt
Pleurabiopt
Pleuravocht
Gram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Luchtweginfecties
Pneumonie
Dyspnoe
Sputum
Uitzuigsel
Tracheaaspiraat
Bronchusspoeling
BAL
Bronchusbiopt
Pleurabiopt
Pleuravocht
Nocardia kweekverder
Luchtweginfecties
Pneumonie
Dyspnoe
Schimmels
Aspergillus
Sputum
Uitzuigsel
Tracheaaspiraat
Bronchusspoeling
BAL
Bronchusbiopt
Pleurabiopt
Pleuravocht
schimmelkweekverder
Cryptococcus neoformans
Cryptococcose
StolbloedCryptococcus neoformans antigeentestverder
Cryptococcus neoformans
Cryptococcose
StolbloedCryptococcus neoformans titerbepalingverder
SDD kweekStoma uitstrijkSDD kweekverder
Candida
Stomatitis
Wit beslag
Gist
TonguitstrijkGistkweekverder
Luchtweginfecties
Pneumonie
Dyspnoe
Sputum
Uitzuigsel
Tracheaaspiraat
Bronchusspoeling
BAL
Bronchusbiopt
Pleurabiopt
Pleuravocht
Actinomyces kweekverder
Luchtweginfecties
Hoesten
Tuberculose
TBC
Atypische mycobacteriën
Sputum
Uitzuigsel
Tracheaaspiraat
Bronchusspoeling
BAL
Bronchusbiopt
Pleurabiopt
Pleuravocht
Auramine / Ziehl-Neelsenverder
PlacentaPlacentaListeria monocytogenesverder
Buikklachten
Perianale jeuk
Wormpjes
Oxyuren
Aarsmade
Enterobius vermicularis
Parasiete
Plakband preparaat van perianale huidPlakband preparaat op Enterobius vermicularis eieren.verder
ProstatitisSpermaGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweekverder
SDD kweekSputumSDD kweekverder
Histoplasma capsulatum
Histoplasmose
Sputum
BAL
Biopt
Punctaat
Histosplasma kweekverder
Luchtweginfecties
Atypisch
Pneumonie
Dyspnoe
Legionella
Sputum
Uitzuigsel
Tracheaaspiraat
Bronchusspoeling
BAL
Bronchusbiopt
Pleurabiopt
Pleuravocht
Legionella kweekverder
Luchtweginfecties
Hoesten
Atypische mycobacteriën
Sputum
Uitzuigsel
Tracheaaspiraat
Bronchusspoeling
BAL
Bronchusbiopt
Pleurabiopt
Pleuravocht
Atypische mycobacteriën kweekverder
Luchtweginfecties
Hoesten
Tuberculose
TBC
Sputum
Uitzuigsel
Tracheaaspiraat
Bronchusspoeling
BAL
Bronchusbiopt
Pleurabiopt
Pleuravocht
Mycobacterium tuberculosis kweekverder
SDD kweekTrachea aspiraatSDD kweekverder
SOA
Gonorrhoeae
Gonokokken
Ecoulement
Penisuitstrijk
Urethra uitstrijkNeisseria gonorrhoeae kweekverder
VruchtwaterVruchtwaterGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Legionella waterWaterLegionella kweekverder
NPGO
Steriliteitscontrole kweek
Water
Kiemgetal
WaterBacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Orthopedisch materiaal per OK verkregen
Osteosynthese
Weefsel
Vocht
Orthopedisch materiaal
Osteosynthese materiaal
Gram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob en anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
SDD kweekWonduitstrijkSDD kweekverder
Wondinfectie
Huidinfectie
Bijtwond
Wonduitstrijk
Pus
Wondvocht
Bacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Wondinfectie
Huidinfectie
Pus
Ullcus
Wonduitstrijk
Pus
Wondvocht
Gram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Implantaat
Mamma prothese
Hematoom
Vocht
Weefsel
Gram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
GBS dragerschap
Zwanger
Groep B Streptokokken
Haemolytische streptokokken
Vagina uitstrijk
Cervix uitstrijk
Vagina-rectum uitstrijk
Vagina-perineum uitstrijk
Kweek op groep A en B Streptokokkenverder
Vaatcatheter
Lijnsepsis
CR-BSI
CVL
Hickmann
Broviac
Port-A-Cath
VaatcatheterBacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Bacteriële vaginose
Vaginitis
Fluor
Vagina uitstrijkNugent score via Gram preparaatverder
SOA
Gonorrhoeae
Gonokokken
Fluor
Vagina uitstrijk
Cervix uitstrijk
Neisseria gonorrhoea kweekverder
Fluor
Vaginale klachten
Vagina uitstrijk
Cervix uitstrijk
Lochia uitstrijk
Bacteriële/bacteriele kweekverder
Vaginitis
Candidiosis
Vaginale Candida
Moniliasis
Fluor
Vaginale klachten
Vagina uitstrijk
Cervix uitstrijk
Lochia uitstrijk
Gistkweek + eventueel resistentiebepalingverder
Buikklachten
Perianale jeuk
Wormpjes
Oxyuren
Aarsmade
Enterobius vermicularis
Parasieten
WormMicroscopie wormenverder
Maaginhoud volwassene
TBC
Tuberculose
Maaginhoud (nuchter)Mycobacterium tuberculosis kweekverder
Tuberculose
Atypische mycobacteriën
Maaginhoud (nuchter)Atypische mycobacteriën kweekverder
Mastitis
Moedermelk
MoedermelkBacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepaling.verder
Candida
Keelpijn
Stomatitis
Gist
Mond uitstrijk
Keel uitstrijk
Gistkweekverder
Plasmodium falciparum
Malaria
n.v.t.n.v.t.verder
Dermatofyten
Huidschimmels
Dermatomycose
Gist- en schimmelinfecties van de huid
NagelFunghifluor preparaatverder
Dermatofyten
Huidschimmels
Dermatomycose
Gist- en schimmelinfecties van de huid
NagelGistkweekverder
Dermatofyten
Huidschimmels
Dermatomycose
Gist- en schimmelinfecties van de huid
NagelSchimmelkweekverder
ParonychiaNageluitstrijkBacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Maaginhoud volwassene
TBC
Tuberculose
Maaginhoud (nuchter)Auramine / Ziehl-Neelsenverder
Inventarisatiekweek kweek neonaatMaaginhoudGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Diarree
Gastroenteritis
Buikklachten
Feces (faeces)Isospora belli (Cystoisospora belli)verder
DECO kweekKeelspoelingDECO kweekverder
Cryptococcus neoformans
Cryptococcose
LiquorCryptococcus neoformans antigeentestverder
Cryptococcus neoformans
Cryptococcose
LiquorCryptococcus neoformans kweekverder
Meningitis
Nekkramp
LiquorGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Helicobacter pylori
Dyspepsie
Buikpijn
Reflux
Maagbiopt
Duodenumbiopt
Helicobacter pylori kweek + resistentiebepalingverder
Staphylococcus aureus dragerschapNeus uitstrijkStaphylococcus aureus kweekverder
LeishmaniaBeenmerg
Huidbiopt
Miltbiopt
Weefselaspiraat lymfeklier
Giemsa preparaat + Leishmania kweek + Leishmania pcrverder
Schistosoma
Diarree
Buikklachten
Bilharzia
Feces (faeces)Schistosomaverder
Schistosoma
Diarree
Buikklachten
Bilharzia
UrineSchistosoma microscopieverder
SinusitisNeusbijholte punctaat
Nasopharynx uitstrijk
Nasopharynx spoelsel
Sinusvocht
Gram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Glans penis
Balantitis
Penis uitstrijk
Urethra uitstrijk
Bacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
PericarditisPericardvochtGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob)+ eventueel resistentiebepalingverder
BRMO
Vancomycine-amoxicilline-resistente Enterokokken (VRE)
Rectum uitstrijkVRE kweekverder
DECO kweekPerineum uitstrijkDECO kweekverder
SDD kweekPerineum uitstrijkSDD kweekverder
Staphylococcus aureus dragerschapPerineum uitstrijkStaphylococcus aureus kweekverder
Peritonitis
Appendicitis
Buikvocht
Buikholte
Peritoneaalvocht
Buikholte materiaal
Buikvocht
Gram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
ParodontitisParodontiumParodontitis PCRverder
Pacemaker infectiePacemakerholteGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
SinusitisNeusbijholte punctaat
Sinusvocht
Schimmelkweekverder
Obductie
Pathologie
ObductiemateriaalGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
Pusoog
Neonaat
Pasgeborene
Gonorrhoeae
Gonokokken
OoguitstrijkNeisseria gonorrhoeae kweekverder
Ooginfectie
Conjunctivitis
Scleritis
Keratitis
Ooguitstrijk
Contactlenzenvloeistof
Traanvocht
Bacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Inventarisatiekweek kweek neonaatOoruitstrijkBacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Otitis externa
Otitis media
Oorinfectie
OoruitstrijkBacteriële/bacteriele kweek + eventueel resistentiebepalingverder
Otitis externa
Otitis media
Oorinfectie
OoruitstrijkSchimmelkweek + gistkweekverder
Operatiemateriaal
Pus
Abces
OperatiemateriaalGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
Pacemaker infectiePacemakerdraadGram preparaat + bacteriële/bacteriele kweek (aeroob & anaeroob) + eventueel resistentiebepalingverder
Peritonitis
Appendicitis
Buikvocht
Buikholte
Peritoneaalvocht
Buikholte materiaal
Buikvocht
Drainvocht
Gistkweekverder
Humaan herpesvirus 8
HHV8
Stolbloedhumaan herpesvirus 8 serologieverder
CMV
Cytomegalievirus
Hepatitis
Geelzucht
Adenopathie
Congenitale infectie
Koorts eci
Myocarditis
Pericarditis
Hielprik kaartjeCMV PCRverder
BofvirusLiquorBofvirus PCRverder
EncephalitisLiquorVirale encephalitis PCR pakket (VZV, HSV, enterovirus, parechovirus).verder
JC-virus
Progressieve multifocale leuco-encephalopathie
PML
LiquorJC virus PCRverder
Mazelen
Exantheem
LiquorMazelen PCRverder
Treponema pallidum
Lues
Syfillis
SOA
Congenitale infectie
LiquorTreponema pallidum PCRverder
Borrelia burgdorferi
Lyme
Neuroborreliose
Perifere facialis parese
Acrodermatitis chronica atroficans
Teken
Erythema migrans
Arthritis
Arthralgie
Liquor + stolbloedBorrelia serum-liquor ratioverder
Treponema pallidum
Neurolues
Syfillis
SOA
Congenitale infectie
Liquor + stolbloedLues serum - liquor ratioverder
Borrelia burgdorferi
Lyme
Neuroborreliose
Perifere facialis parese
Acrodermatitis chronica atroficans
Teken
Erythema migrans
Arthritis
Arthralgie
LiquorBorrelia PCRverder
Maaginhoud volwassene
TBC
Tuberculose
Maaginhoud (nuchter)Mycobacterium tuberculosis PCRverder
CMV
Cytomegalievirus
Congenitale infectie
Neonaat
Myocarditis
Pericarditis
Moedermelk
MoedermelkCMV isolatieverder
Mycoplasma pneumoniaeLiquorMycoplasma pneumoniae PCRverder
Adenovirus
Exantheem
Koorts eci
Myocarditis
Pericarditis
Pneumonie
Luchtweginfectie
Keel
Liquor
Oog
Urine
BAL
Adenovirus PCRverder
Dermatofyten
Huidschimmels
Dermatomycose
Gist- en schimmelinfecties van de huid
Huiduitstrijkdermatophyten PCRverder
Dermatofyten
Huidschimmels
Dermatomycose
Gist- en schimmelinfecties van de huid
HuidschilfersDermatophyten PCRverder
SOA
Gonorrhoeae
Gonokokken
Chlamydia trachomatis
Onveilige seks
Onveilig contact
KeeluitstrijkSOA PCR pakketverder
BofvirusKeeluitstrijk
Wanguitstrijk
bofvirus PCRverder
Boca virusKeeluitstrijk
BAL
Sputum
Boca virus PCRverder
Kinkhoest
Bordetella pertussis
Hoesten
Keeluitstrijk
Nasopharynx uitstrijk
Bordetella pertussis PCRverder
Luchtweginfecties
Pneumonitis
RSV
Keel uitstrijk
Nasopharynx uitstrijk
RSV en Rhino virus PCRverder
Luchtweginfecties
Pneumonitis
Dyspnoe
Keeluitstrijk
Neusuitstrijk
Nasopharynx uitstrijk
virus isolatieverder
Coronavirus
SARS
2019-nCoV
Luchtweginfectie
COVID-19
COVID19
Bal
Sputum
Keel-/nasofarynx uitstrijk
COVID-19 PCRverder
Dermatofyten
Huidschimmels
Dermatomycose
Gist- en schimmelinfecties van de huid
NagelDermatophyten PCRverder
Luchtweginfecties
Pneumonitis
RSV
Nasopharynx spoelselRSV en Rhino virus PCRverder
Luchtweginfecties
Pneumonitis
Influenza
Griep
Nasopharynx spoelselInfluenza (A/B) PCRverder
Ooginfectie
Conjunctivitis
Scleritis
Keratitis
Ooguitstrijkvirus isolatieverder
Luchtweginfecties
Atypisch
Pneumonie
Dyspnoe
Legionella
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydophila psittaci
KeeluitstrijkAtypische luchtweginfectie pakket PCRverder
Luchtweginfecties
Atypisch
Pneumonie
Dyspnoe
Legionella
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydophila psittaci
Sputum
Spoelsel
Atypische luchtweginfectie pakket PCRverder
Luchtweginfecties
Pneumonitis
Dyspnoe
Sputum
Uitzuigsel
Tracheaaspiraat
Bronchusspoeling
BAL
Bronchusbiopt
Virus isolatieverder
Luchtweginfecties
Hoesten
Tuberculose
TBC
Sputum
Uitzuigsel
Tracheaaspiraat
Bronchusspoeling
BAL
Bronchusbiopt
Pleurabiopt
Pleuravocht
Mycobacterium tuberculosis PCRverder
Luchtweginfecties
Pneumonitis
Dyspnoe
RSV
Sputum
Uitzuigsel
Tracheaaspiraat
Bronchusspoeling
BAL
Bronchusbiopt
Pleurabiopt
Pleuravocht
RSV en Rhino virus PCRverder
Luchtweginfecties
Pneumonitis
Dyspnoe
Influenza
Griep
Sputum
Uitzuigsel
Tracheaaspiraat
Bronchusspoeling
BAL
Bronchusbiopt
Pleurabiopt
Pleuravocht
Influenza (A/B) PCRverder
AST
Anti-Streptolysine titer O
Anti-DNAse B
Lymfadenitis - lokaal
Arthritis
Arthralgie
Exantheem
Koorts eci
StolbloedASTverder
Bartonella henselae
Lymfadenitis - lokaal
Kattenkrabziekte
StolbloedBartonella serologieverder
Bordetella pertussis
Kinkhoest
Hoesten
Luchtweginfectie
StolbloedBordetella pertussis serologieverder
Chlamydia trachomatis
LGV
SOA
Proctitis
RectumbioptChlamydia trachomatis LGV PCRverder
Luchtweginfecties
Hoesten
Tuberculose
TBC
GGD
Latent
IGRA
Quantiferon buizenIGRA test (Quantiferon)verder
Ooginfectie
Conjunctivitis
Scleritis
Keratitis
OoguitstrijkHSV isolatieverder
Ooginfectie
Conjunctivitis
Scleritis
OoguitstrijkHSV PCRverder
SOA
Gonorrhoeae
Gonokokken
Chlamydia trachomatis
Onveilige seks
Onveilig contact
OoguitstrijkSOA PCR pakketverder
Borrelia burgdorferi
Lyme
Neuroborreliose
Perifere facialis parese
Acrodermatitis chronica atroficans
Teken
Erythema migrans
Arthritis
Arthralgie
Oogvocht
Weefselbiopt
Pus
Gewrichtsvocht
Borrelia PCRverder
PericarditisPericardvochtVirusisolatieverder
PericarditisPericardvochtEnterovirus PCRverder
Pericarditis
Q-koorts
PericardvochtCoxiella burnetii PCRverder
Toxoplasma gondiiPunctaatToxoplasma gondii PCRverder
Treponema pallidum
Lues
Syfillis
SOA
Congenitale infectie
Punctaat
Biopt ulcus
EDTA
Uitstrijk op een droge wattenstok (geen Eswab); vooraf aanvragen bij PAMM
Treponema pallidum PCRverder
Borrelia burgdorferi
Lyme
Neuroborreliose
Perifere facialis parese
Acrodermatitis chronica atroficans
Teken
Erythema migrans
Arthritis
Arthralgie
StolbloedBorrelia algoritmeverder
SOA
Gonorrhoeae
Gonokokken
Chlamydia trachomatis
Onveilige seks
Onveilig contact
Anusuitstrijk
Rectumuitstrijk
SOA PCR pakketverder
Tuberculose
TBC
Beenmerg isolator
Bloed isolator
Mycobacterium tuberculosis PCRverder
Diarree
Gastroenteritis
Buikklachten
Braken
Norovirus
Adenovirus
Rotavirus
Sapovirus
Astrovirus
BraakselViraal gastro-enteritis pakketverder
Luchtweginfecties
Hoesten
Tuberculose
TBC
Bronchusbiopt
Pleurabiopt
Mycobacterium tuberculosis PCRverder
HSVCervixuitstrijkHSV PCRverder
SOA
Gonorrhoeae
Gonokokken
Chlamydia trachomatis
Onveilige seks
Onveilig contact
CervixuitstrijkSOA PCR pakketverder
Trichomonas vaginalis
Trichomoniasis
CervixuitstrijkSOA PCR pakketverder
Trypanosoma bruceii
Trypanosoma cruzei
Slaapziekte
Trypanosomiasis
Dikke druppelTrypanosoma microscopieverder
Tropheryma whipplei
Ziekte van Whipple
DuodenumbioptTropheryma whipplei PCRverder
Mazelen
Exantheem
KeeluitstrijkMazelen PCRverder
Huidinfectie
Blaasjes
Waterpokken
Varicella
VZV
Gordelroos
Blaasjesvocht / wondbodemuitstrijkVaricella zoster virus PCRverder
Aspergillus
Schimmel
Antigeen
Galactomannan
BALAspergillus antigeen test (galactomannan)verder
Pneumocystis jiroveci
Pneumocystis carinii
PCP
Pneumonie
Hoesten
Dyspnoe
BAL
Pneumocystis jiroveci PCRverder
Leishmania
Ulcus
Biopt ulcusrandLeishmania PCRverder
Bartonella henselae
Lymfadenitis - lokaal
Kattenkrabziekte
Biopt
Punctaat
Bartonella henselae PCRverder
Orf
Parapokken
Melkerspokken
BlaasjesvochtVirusisolatieverder
Orf
Parapokken
Melkerspokken
BlaasjesvochtOrf PCRverder
Huidinfectie
Blaasjes
Blaasjesvocht / wondbodemuitstrijkVirusisolatie algoritmeverder
Herpes simplex virus
HSV
Huidinfectie
Vulvitis
Blaasjes
Herpes labialis
Koortslip
Blaasjesvocht / wondbodemuitstrijkHSV PCRverder
Hepatitis C
HCV
EDTA-bloedHepatitis C genotypering PCRverder
Hepatitis C
HCV
EDTA-bloedHepatitis C resistentie PCRverder
Hepatitis B
HBV
EDTA-bloedHepatitis B genotypering PCRverder
Diarree
Gastroenteritis
Buikklachten
Clostridium difficile
Feces (faeces)Clostridium difficile algoritmeverder
Diarree
Gastroenteritis
Buikklachten
Protozoa
Salmonella
Shigella
Yersinia
Campylobacter
Escherichia coli EHEC / STEC
Entamoeba
Cryptosporidium parvum
Giardia lamblia
Feces (faeces)Feces pakket PCRverder
Diarree
Gastroenteritis
Buikklachten
Braken
Norovirus
Norwalk
Adenovirus
Rotavirus
Sapovirus
Astrovirus
Feces (faeces)Viraal gastro-enteritis pakketverder
Schistosoma
Diarree
Buikklachten
Bilharzia
Feces (faeces)Schistosoma PCRverder
Dyspepsie
Buikpijn
Buikklachten
Helicobacter pylori
Reflux
Feces (faeces)Helicobacter pylori antigeen testverder
Treponema pallidum
Lues
Syfillis
SOA
Congenitale infectie
Genitaal uitstrijk
Blaasjesvocht
Treponema pallidum PCRverder
Haemophilus ducreyi
SOA
Ulcus
Genitale uitstrijk
Blaasjesvocht
Haemophilus ducreyi PCRverder
Chlamydia trachomatis
LGV
SOA
Proctitis
anusuitstrijk (man)
Chlamydia trachomatis LGV PCRverder
Dermatofyten
Huidschimmels
Dermatomycose
Gist- en schimmelinfecties van de huid
HarenDermatophyten PCRverder
Diarree
Gastroenteritis
Buikklachten
Feces (faeces)Virusisolatieverder
Hepatitis B
HBV
EDTA-bloedHepatitis B resistentie PCRverder
Hepatitis
Hepatitis B
Viral load
EDTA bloed
Stolbloed
Hepatitis B PCRverder
Hepatitis C
HCV
Viral load
EDTA bloed
stolbloed
Hepatitis C PCRverder
HIV
Viral load
EDTA bloedHIV PCRverder
CMV
Cytomegalievirus
Hepatitis
Geelzucht
Adenopathie
Congenitale infectie
Koorts eci
Myocarditis
Pericarditis
EDTA bloedCMV PCRverder
EBV
Epstein-Barrvirus
Pfeiffer
EDTA bloedEBV PCRverder
LeishmaniaEDTA bloedLeishmania PCRverder
JC-virus
Progressieve multifocale leuco-encephalopathie
PML
EDTA bloedJC virus PCRverder
BK-virusZie opmerkingen.BK virus PCRverder
Q-koorts
Vaatprothese
Hartklep
Kunstklep
Hartklep
Kunstklep
Vaatprothese
Coxiella burnetii PCRverder
HTLV 1/2StolbloedHTLV 1/2 serologieverder
Chlamydia trachomatis
Immuunstatus
Titer
StolbloedChlamydia trachomatis IgG serologie (ALLEEN immuunstatus!)verder
Difterie
Corynebacterium difteriae
Vaccinatiestatus
Titer
StolbloedDifterie IgG (ALLEEN immuunstatus!)verder
Tetanus
Clostridium tetani
Vaccinatiestatus
Titer
StolbloedTetanus IgG (ALLEEN immuunstatus!)verder
EBV
Epstein-Barr virus
Vaccinatiestatus
Titer
StolbloedEBV IgG serologie (ALLEEN immuunstatus!)verder
Haemophilus influenzae B
Vaccinatie status
Titer
StolbloedHaemophilus influenzae B IgG serologie (ALLEEN immuunstatus!)verder
Hepatitis A
HAV
Vaccinatie status
Titer
StolbloedHepatitis A IgT serologie (ALLEEN immuunstatus!)verder
Herpes simplex
HSV
Vaccinatie status
StolbloedHSV IgG serologie (ALLEEN immuunstatus!)verder
Mazelen
Vaccinatie
Vaccinatie status
Titer
StolbloedMazelen IgG serologie (ALLEEN immuunstatus!)verder
Pneumokokken
Streptococcus pneumoniae
Vaccinatiestatus
Titer
StolbloedPneumokokken IgG serologie (kapseltypen 3,4,9) (ALLEEN immuunstatus!)verder
CMV
Cytomegalievirus
Adenopathie
Congenitale infectie
Vaccinatiestatus
Titer
StolbloedCMV IgG serologie (ALLEEN immuunstatus!)verder
Bofvirus
Vaccinatiestatus
Titer
StolbloedBofvirus IGG serologie (ALLEEN immuunstatus!)verder
Leptospira
Leptospirose
Ziekte van Weil
StolbloedLeptospira serologieverder
Mazelen
Exantheem
StolbloedMazelen serologieverder
Ricketsia
Ricketsiose
StolbloedRicketsia serologieverder
Schistosoma
Diarree
Buikklachten
Bilharzia
StolbloedSchistosoma serologieverder
Tekenbeet encephalitis
TBE
Tick borne encephalitis
TEE
Rruh sommer meningo encephalitis
StolbloedTekenbeet encephalitis serologieverder
ToxocaraStolbloedToxocara serologieverder
TrichinellaStolbloedTrichinella serologieverder
West Nile virus
WNV
Encephalitis
StolbloedWest Nile virus serologie (CBR).verder
Poliovirus
Vaccinatiestatus
Titer
StolbloedPolio virus IgG serologie (ALLEEN immuunstatus!)verder
Rubella
Rode hond
2e ziekte
Congenitale infectie
Vaccinatiestatus
Titer
StolbloedRubella IgG serologie (ALLEEN immuunstatus!)verder
Toxoplasma gondii
Toxoplasmose
Congenitale infectie
Vaccinatiestatus
Titer
StolbloedToxoplasma gondii IgG serologie (ALLEEN immuunstatus!)verder
Hepatitis C
HCV
Prikaccident
StolbloedHepatitis C serologieverder
Prikaccident pakket
HIV
Hepatitis B
HBV
Gepatitis C
HCV
StolbloedPrikaccient pakket (HIV, hepatitis B, hepatitis C)verder
Rabies virus
Hondsdolheid
StolbloedRabius IgG serologie (ALLEEN immuunstatus!)verder
Taenia sagginata
Taenia solium
Cysticercose
Lintworm
StolbloedTaenia serologieverder
BlastomycesStolbloedBlastomyces immunodiffusieverder
Coccidioides immitis
Coccidioidomycose
StolbloedCoccidioides immunodiffusieverder
Ehrlichia
Ehrlichiose
Anaplasma
Anaplasmose
StolbloedEhrlichia serologieverder
Fasciola hepatica
Leverbot
StolbloedFasciola hepatica serologieverder
Francisella tularensis
Tularaemie
StolbloedFrancisella serologieverder
Hepatitis B
HBV
Prikaccident
StolbloedHepatitis B serologieverder
Lymphocytic Choriomeningitis Virus
LCMV
StolbloedLCMV serologieverder
Huidinfectie
Waterpokken
Varicella
VZV
Gordelroos
Vaccinatie status
Titer
StolbloedVaricella zoster virus IgG serologie (ALLEEN immuunstatus!)verder
Filaria
Filariasis
Brugia malayi
Wucheria bancrofti
Loa loa
Mansonella perstans
Onchocerca volvulus
Dracunculus medinensis
Dirofilariasis repens
StolbloedFilaria serologieverder
Aspergillus
Schimmel
IgG
Allergie
Galactomannan
StolbloedAspergillus fumigatus IgG serologieverder
SpijtserumStolbloedspijtserumverder
Campylobacter
Guillain-Barre
Reactieve arthritis
StolbloedCampylobacter serologieverder
Yersinia
Reactieve arthritis
StolbloedYersinia serologie (immunoblot)verder
Aspergillus
Schimmel
Antigeen
Galactomannan
StolbloedAspergillus antigeen test (galactomannan)verder
Hantaanvirus
Hantavirus
Puumala
StolbloedHantaan virus serologieverder
Histoplasma capsulatum
Histoplasmose
StolbloedHistosplasma serologieverder
Gele koorts virusStolbloedGele koorts virus serologieverder
CMV
Cytomegalievirus
Hepatitis
Geelzucht
Adenopathie
Congenitale infectie
Koorts eci
Myocarditis
Pericarditis
StolbloedCMV serologieverder
Parvovirus
Parvo B19
Adenopathie
Arthritis
Arthralgie
Congenitale infectie
Exantheem
StolbloedParvovirus serologieverder
Adenopathie serologie pakket
Bartonella henselae
CMV
Cytomegalievirus
EBV
Epstein-Barr virus
Kattenkrabziekte
Parvovirus
Parvo B19
Toxoplasma gondii
Toxoplasmose
StolbloedAdenopathie pakket (Bartonella, CMV, EBV, parvovirus, Toxoplasma gondii)verder
Athritis serologie pakket
AST
Anti-Streptolysine titer O
Anti-DNAse B
Borrelia burgdorferi
Parvovirus
Parvo B19
Adenopathie
Arthritis
Arthralgie
StolbloedArthritis pakket (AST, anti-DNAse B, Borrelia burgdorferi, parvovirus).verder
Rubella
Rode hond
2e ziekte
Congenitale infectie
StolbloedRubella serologieverder
Congenitale infectie serologie pakket
CMV
Cytomegalievirus
Herpes (HSV 1/2)
Treponema pallidum
Lues
Syfillis
Toxoplasma gondii
Toxoplasmose
Parvovirus
Parvo B19
Rubella
Rode hond
StolbloedCongenitale infectie pakket (CMV, lues, Toxoplasma gondii, parvovirus, Herpes 1/2, Rubella).verder
Dialyse pre dialyse
anti-HBc
HbsAG
stolbloedDialyse pre-dialyse (anti-HBc,HBsAG).verder
Dialyse vaccinatiestatus
anti-HBsAG
stolbloedDialyse vaccinatiestatus (anti-HBsAG)verder
Dialyse tijdens dialyse
anti-HBsAG
HIV
HCV
hepatitis C
stolbloedDialyse tijdens dialyse (anti-HBs, HIV, HCV)verder
Dialyse pre-transplantatie
HBsAG
anti-HBc
HCV
HIV
CMV
EBV IgG
EBNA IgG
lues
Parvovirus
Toxoplasmose
Varicella zoster
stolbloedDialyse Pre-transplantatie (HBsAG, anti-HBc, HCV, HIV, CMV IgG + IgM, EBV IgG, EBNA IgG, Lues, Parvovirus IgG, Toxoplasmose IgG, Varicella zoster IgG)verder
Humaan herpesvirus 6
HHV6
6e ziekte
Exantheem
StolbloedHumaan herpesvirus 6 serologieverder
Toxoplasma gondii
Toxoplasmose
Lymfadenitis - gegeneraliseerd
Adenopathie
Congenitale infectie
Koorts eci
StolbloedToxoplasma gondii serologieverder
Hepatitis D
HDV
Delta antigeen
StolbloedHepatitis D serologieverder
EBV
Epstein-Barr virus
Hepatitis
Geelzucht
Adenopathie
Exantheem
Koorts eci
StolbloedEBV serologieverder
Helicobacter pylori
Dyspepsie
Buikpijn
Reflux
StolbloedHelicobacter pylori serologieverder
Hepatitis A
HAV
Hepatitis
Geelzucht
StolbloedHepatitis A serologieverder
Hepatitis B
HBV
Vaccinatiestatus
Titer
StolbloedHepatitis B anti-HBs serologie (ALLEEN immuunstatus / post-vaccinatie titer!)verder
Hepatitis B
HBV
Geelzucht
SOA
StolbloedHepatitis B serologie (GEEN post-vaccinatie titer!)verder
Hepatitis C
HCV
Geelzucht
StolbloedHepatitis C serologieverder
Hepatitis E
HEV
Geelzucht
StolbloedHepatitis E serologieverder
HIV
Prikaccident
StolbloedHIV serologieverder
Treponema pallidum
Lues
Syfillis
SOA
Congenitale infectie
StolbloedLues algoritmeverder
Mycoplasma pneumoniae
Luchtweginfecties
Atypisch
Pneumonie
Dyspnoe
Exantheem
StolbloedMycoplasma pneumoniae serologie verder
Exantheem serologie pakket
AST
Anti-Streptolysine titer O
Anti-DNAse B
Streptokokken
EBV
Epstein-Barr virus
Mycoplasma pneumoniae
Parvovirus
Parvo B19
StolbloedExantheem pakket (AST, anti-DNAse B, EBV, Mycoplasma pneumoniae, parvovirus, humaan herpes virus 6).verder
Hepatitis serologie pakket
CMV
Cytomegalievirus
EBV
Epstein-Barr virus
Hepatitis A
HAV
Hepatitis B
HBV
Hepatitis C
HCV
StolbloedHepatitis pakket (hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E, CMV, EBV).verder
Ascaris
Spoelworm
Wormen
Parasieten
Toxocara
StolbloedAscaris serologieverder
BofvirusStolbloedBofvirus serologie (alleen immuunstatus)verder
Brucella melitensis
Brucellosis
Ziekte van Bang
StolbloedBrucella serologieverder
ChikungunyaStolbloedChikungunya serologieverder
Dengue virus
Knokkelkoorts
StolbloedDengue virus serologieverder
Echinococcus
Echinococcose
Vosselintworm
Hondelintworm
StolbloedEchinococcus serologieverder
Entamoeba histolytica
Amoeben
Diarree
Tropen
Buikklachten
StolbloedEntamoeba histolytica serologieverder
Herpes simplex
HSV
SOA
StolbloedHSV serologieverder
Luchtweginfecties serologie pakket
Pneumonie
Dyspnoe
Hoesten
Respiratoir serologie pakket
Mycoplasma pneumoniae
Q-koorts
StolbloedRespiratoir serologie pakket (Mycoplasma pneumoniae, Q-koorts, Legionella)verder
Legionella
Luchtweginfecties
Pneumonie
Dyspnoe
Veteranenziekte
StolbloedLegionella serologie (EIA)verder
In vitro fertilisatie serologie pakket
Hepatitis B
HBV
Hepatitis C
HCV
HIV
StolbloedIn vitro fertilisatie pakket (hepatitis B, hepatitis C, HIV).verder
Koorts eci serologie pakket
Adenovirus
AST
Anti-Streptolysine titer O
Anti-DNAse B
CMV
Cytomegalievirus
EBV
Epstein-Barr virus
Toxoplasma gondii
Toxoplasmose
StolbloedKoorts eci pakket (adenovirus, AST, anti-DNAse B, CMV, EBV,Toxoplasma gondii).verder
SOA serologie pakket
Hepatitis B
HBV
HIV
Treponema pallidum
Lues
Syfillis
StolbloedSOA serologie pakket (hepatitis B, HIV, lues).verder
Anti-DNAse B
Anti-Streptolysine titer O
AST
Lymfadenitis - lokaal
Arthritis
Arthralgie
Exantheem
Koorts eci
StolbloedAnti-DNAse Bverder