Website
 

Extra nieuwsflits

december 2014

Dit is de digitale nieuwsbrief van stichting PAMM voor aanvragers uit de eerste lijn.

 

PAMM verlaagt tarief urinediagnostiek

Het afgelopen jaar is PAMM er in geslaagd om urinekweken efficiënter te verwerken. Er is op het Laboratorium voor Medische Microbiologie een volledig geautomatiseerde ent-robotstraat geïnstalleerd. Hierin worden kweken automatisch geënt en na vaste tijdsintervallen worden foto’s van de kweekbodems gemaakt om de kweken te beoordelen. Hetzelfde aantal analisten kan hierdoor meer kweken beoordelen. Na een uitvoerige testperiode is deze ent-robotstraat sinds 1 oktober in gebruik. Lees het bericht 'PAMM schaft geautomatiseerde ent-robotstraat aan' voor meer informatie.

Vanuit de aanvragers wordt er in deze tijden van verhoogd eigen risico en mondige patiënten kritischer gekeken naar de prijzen van diagnostiek. Er komen hierdoor vaker vragen bij PAMM binnen over de kosten van diverse laboratoriumonderzoeken. Deze signalen vanuit onze aanvragers worden zeer serieus opgepakt en hierdoor is er ook intern bij PAMM steeds meer aandacht voor kosten en prijsstellingen.

De doorgevoerde innovaties op het laboratorium hebben er dan ook toe geleid dat we de prijzen voor urinediagnostiek kunnen verlagen. Per 1 december 2014 is de prijs van een urinekweek met één gekweekte pathogeen inclusief ordertarief en resistentie verlaagd tot € 92,82; in geval van twee of meer pathogenen tot € 129,10.

Met deze tariefverlaging kan PAMM blijven instaan voor de kwaliteit, gegarandeerde continuïteit met korte doorlooptijden, desgewenste microbiologische consultatie en nauwe verbinding met alle ziekenhuizen in de regio. Gezien de toenemende problemen met resistentie tegen antibiotica draagt de data van uw patiënten ook bij aan epidemiologisch inzicht in de ziekenhuis- en huisartspopulatie uit de regio.

Bovenstaande prijsverlagingen zijn ook op de website van PAMM gedetailleerd terug te vinden.

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u altijd contact met ons opnemen. Lieven van der Velden (arts-microbioloog) en Theo Liebregts (hoofd bacteriologie) kunnen uw vragen beantwoorden.

 


PAMM is hét regionale centrum voor infectieziekten en pathologie in Zuidoost-Brabant. PAMM werkt hiertoe intensief en structureel samen met de verschillende ziekenhuizen in de regio, 450 huisartsen, de GGD, zorginstellingen en verloskundigenpraktijken. Als vooraanstaand kennisinstituut houden wij ons naast diagnostiek, consultatie en preventie bezig met innovatie van het werkveld door toegepast onderzoek en nascholing. PAMM telt ruim 200 medewerkers, werkzaam op 2 locaties. Beide laboratoria zijn CCKL-geaccrediteerd.

Laboratorium voor Pathologie, 040-2396100, info@pamm.nl
Laboratorium voor Medische Microbiologie, 040-8888100, info@pamm.nl

 

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, klik dan hier.