Website
 

September 2013

Jaargang 1, nummer 3

Dit is de digitale nieuwsbrief van stichting PAMM voor aanvragers uit de eerstelijn.  

 

Voorstelronde: Relatiemanager Marjolein Dijs

  

Mag ik me aan u voorstellen? Ik ben Marjolein Dijs, de nieuwe relatiemanager van stichting PAMM.

Mijn naam komt u misschien bekend voor. Ik heb mij voorheen als directeur van stichting Zorgverwijzing Zuidoost Brabant, vanaf het eerste begin, bezig gehouden met de implementatie van ZorgDomein in onze regio. Eerst met het digitaal verwijzen van huisarts naar medisch specialist, de afgelopen jaren kwam daar het digitaal diagnostiek aanvragen bij.

De kennis en ervaring die ik daarbij heb opgedaan, komt mij nu goed van pas in deze nieuwe functie, waarin ik de verbindende schakel ben tussen het laboratorium en de zorgwereld daarbuiten. Daarbij zal de nadruk liggen op de relatie met de huisartsenpraktijken. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking en wie weet, spoedig, een persoonlijke kennismaking.

Aanpassing Borrelia diagnostiek

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijn Lyme ziekte en omdat de leverancier van onze huidige test overging op een nieuwe test hebben we na een evaluatie besloten een andere test in gebruik te nemen. Bij de oude test bepaalden we totaal imuunglobulinen tegen Borrelia. Als deze positief was zetten we vervolgtesten in. Bij de nieuwe test bepalen we apart IgG en IgM antistoffen. Als een van deze positief is zetten we vervolgens een bevestigingstest (immunoblot). Met de nieuwe test voldoen we ook beter aan de nieuwe richtlijn waarin geadviseerd wordt  voortaan gebruik te maken van een test die het antigeen VLSe bevat.

U kunt de Lyme ziekte richtlijn downloaden via  http://www.diliguide.nl/document/1314 .

Hieronder volgen nog de aanbevelingen vanuit de nieuwe richtlijn Lyme ziekte voor initiële diagnose lyme:

  • Maak voorafgaand aan serologisch onderzoek een inschatting van de voorafkans op actieve lymeziekte en interpreteer de uitslag van de antistoftest op basis van deze voorafkans.
  • Doe geen serologisch onderzoek wanneer de voorafkans op actieve lymeziekte als zeer laag is geschat (vermoeidheidsklachten zonder ander aanwijzingen voor lyme).
  • Behandel voor lymeziekte wanneer de voorafkans op lymeziekte als hoog is geschat ongeacht de uitslag van het serologisch onderzoek (bijvoorbeeld bij typische EM).
  • Behandel voor lymeziekte wanneer de voorafkans op lymeziekte als intermediair is geschat en het serologisch onderzoek positief is.
  • Herhaal het serologisch onderzoek wanneer de voorafkans op lymeziekte als intermediair is geschat, de ziekteduur korter dan 8 weken is en in het eerste serummonster geen antistoffen zijn aangetoond; behandel voor lymeziekte als herhaalde serologie positief is.
  • Behandel voor lymeziekte wanneer de voorafkans op lymeziekte als laag is geschat en het serologisch onderzoek positief is. Bespreek voorafgaand aan de behandeling met de patiënt dat een andere diagnose moet worden overwogen als de behandeling geen effect heeft.
  • Behandel niet voor lymeziekte wanneer de voorafkans zeer laag is, ook al is serologie positief. 

Nascholing urineweginfecties voor doktersassistentes

In samenwerking met KOH biedt PAMM geaccrediteerde nascholingsavonden aan voor doktersassistentes. Het onderwerp betreft urineweginfecties. Naast een inhoudelijke presentatie door een analist en een arts-microbioloog van stichting PAMM, kent de avond ook een praktische kant. Je kunt een kijkje nemen op het laboratorium en bijvoorbeeld ook zelf platen aflezen. Ken jij bijvoorbeeld de triagecriteria, de alarmsignalen en de risicogroepen bij een urineweginfectie? Weet je welke onderzoeken er in een laboratorium plaatsvinden met betrekking tot een urineweginfectie? En hoe kunnen de diagnostische mogelijkheden in de huisartspraktijk adequaat benut worden?

Inschrijven
Inschrijving vindt plaats via www.stichtingkoh.nl. Door enorm succes zijn de nascholingsavonden voor 2013 reeds volgeboekt. Data voor het eerste kwartaal 2014 zijn beschikbaar.

Pilot nascholing darminfecties voor doktersassistentes

Uit de evaluatieformulieren van de nascholingsavonden blijkt dat er veel interesse is voor het thema darminfecties. PAMM wil in deze behoefte voorzien en heeft een specifiek scholingspakket samengesteld. Naast een inhoudelijke presentatie is het ook mogelijk om een kijkje op het laboratorium te nemen. Ken jij de meest voorkomende verwekkers van een darminfectie? En weet je wanneer onderzoek naar wormeieren zinvol kan zijn? Wist je dat er op het laboratorium DNA technieken gebruikt worden voor het aantonen van veel ziekteverwekkers en welke rol dit speelt met betrekking tot darminfecties?

We zoeken doktersassistenten die deze eerste avond kosteloos bij willen wonen en ons na afloop van suggesties willen voorzien. Op  maandag 28 oktober zal deze nascholingsavond plaatsvinden. Deze duurt van 18 tot een uurtje of 20.30 uur.  Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Deze avond is nog niet geaccrediteerd door KOH. Heeft u interesse deel te nemen? Neem dan een kijkje op onze site of neem contact op met onze relatiemanager Marjolein Dijs (m.dijs@pamm.nl, 040-8888100)

 


PAMM is hét regionale centrum voor infectieziekten en pathologie in Zuidoost-Brabant. PAMM werkt hiertoe intensief en structureel samen met de verschillende ziekenhuizen in de regio, 450 huisartsen, de GGD, zorginstellingen en verloskundigenpraktijken. Als vooraanstaand kennisinstituut houden wij ons naast diagnostiek, consultatie en preventie bezig met innovatie van het werkveld door toegepast onderzoek en nascholing. PAMM telt ruim 200 medewerkers, werkzaam op 2 locaties. Beide laboratoria zijn CCKL-geaccrediteerd.

Laboratorium voor Pathologie, 040-2396100, info@pamm.nl
Laboratorium voor Medische Microbiologie, 040-8888100, info@pamm.nl

 

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, klik dan hier.