Website
 

Januari 2014

Jaargang 2, nummer 1

Dit is de digitale nieuwsbrief van stichting PAMM voor aanvragers uit de eerstelijn.

 

Tarieven dalen en worden op website gepubliceerd

Door de toename van het verplichte eigen risico binnen de zorgverzekeringen en de onbekendheid en ondoorzichtigheid van de tariefstellingen, worden patiënten nu vaak verrast door onverwacht hoge kosten voor afgenomen zorgproducten /-diensten. Dit is niet alleen voor de patiënt vervelend maar ook voor u als huisarts. Bij u komen namelijk de vragen binnen om één en ander toe te lichten en uit te leggen. 

Naar de signalen die ons hierover vanuit de 1e lijn hebben bereikt in 2013 hebben wij goed geluisterd. Daarom publiceren wij in februari 2014 onze tarieven op onze website. Door een verlaging van ons ordertarief zullen alle onderzoekskosten dalen. Van enkele veel voorkomende onderzoeken gaan de prijzen fors omlaag. Dit is mogelijk dankzij de door ons in 2013 gerealiseerde volumevoordelen, automatiseringstoepassingen en efficiëntie maatregelen. De hiermee gemoeide kostenbesparing berekenen we graag door aan uw en onze patiënten.

Chlamydia sneltest onbetrouwbaar

Promotie arts-microbioloog Laura van Dommelen 

Eind oktober promoveerde onze arts-microbioloog Laura van Dommelen op haar onderzoek over SOA-diagnostiek. Daarin concludeert ze dat aannames over SOA-diagnostiek in de praktijk niet altijd voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn. In haar proefschrift met de titel 'Optimizing Chlamydia trachomatis (Ct) and Treponema pallidum (Tp) diagnostics’ doet ze voorstellen ter verbetering van de interpretatie en evaluatie van nieuwe, diagnostische testen op het terrein van SOA onderzoek. 

Ct sneltest niet betrouwbaar
Eén van de belangrijkste aandachtspunten in Van Dommelen’s proefschrift zijn de zogenaamde chlamydia sneltesten. Chlamydia trachomatis is de meest voorkomende bacteriële SOA in Nederland. De belangrijkste complicatie is onvruchtbaarheid bij vrouwen door beschadiging van de eierstokken. Tegenwoordig zijn SOA sneltesten vrij (via internet) verkrijgbaar. Binnen een kwartier geven ze aan of iemand een infectie wel of niet onder de leden heeft. De resultaten uit het proefschrift wezen echter uit dat de prestatie van de verschillende sneltesten dramatisch slecht was: de gevoeligheid van de slechtste sneltest was 12%! Dit betekent dat 88% van de infecties worden gemist, met alle gevolgen van dien. De betreffende test is in Nederland inmiddels niet meer via internet verkrijgbaar.

(Zelf afgenomen) uitstrijkje volstaat, combinatie met urine niet nodig
Bij vrouwen kan chlamydia met een (zelf afgenomen) vaginaal uitstrijkje even betrouwbaar worden vastgesteld als met het uitstrijkje dat de dokter maakt. Uit het onderzoek van Laura van Dommelen blijkt dat onderzoek op gecombineerd materiaal (urine met een uitstrijkje) geen toegevoegde waarde heeft voor het vaststellen van de diagnose chlamydia. 

Kijk hier om het volledige bericht te lezen.

Nieuw product: SOA-onderzoek zelfafname (PAMM-nummer 15)

Zoals ook is gebleken uit het proefschrift van Laura van Dommelen, is een zelf afgenomen uitstrijk een betrouwbaar alternatief. Handig wanneer u, als huisarts, niet in de gelegenheid bent een uitstrijk af te nemen. Of prettig wanneer de patiënt dit liever zelf uitvoert. PAMM biedt vanaf nu dan ook de SOA-onderzoek zelfafname voor vrouwen aan. Het nieuwe doosje nummer 15 kunt u aan uw patiënten meegeven.

Met behulp van het kweekstokje kan uw patiënt zelf een vagina uitstrijk maken. In het doosje vindt u een zelfafname instructiekaartje voor uw patiënt (zie afbeelding), dat u kunt laten zien wanneer u doosje nummer 15 meegeeft. U kunt uw patiënten voortaan dus wijzen op dit betrouwbaar alternatief. 

Wanneer is de uitslag bekend:

• Een negatieve uitslag binnen 2 werkdagen
• Een positieve uitslag binnen 2 tot 6 werkdagen

Invoering papieren fecesvanger: hygiënisch & doorspoelbaar (PAMM-nummer 9)

Het is soms lastig feces op te vangen voor diagnostische doeleinden. Daarom stelt PAMM binnenkort een speciaal daarvoor ontwikkeld opvangpapier beschikbaar.

 

De patiënt kan het opvangpapier op de toiletbril kleven en daarop de feces opvangen. De 'fecesvanger' wordt binnenkort standaard geleverd bij de feces afnameset nr. 9 van PAMM. De instructie voor correct gebruik staat op het opvangpapier. De fecesvanger is voor de patiënten makkelijk en hygiënisch in gebruik en kan na gebruik doorgespoeld worden in het toilet.

Kijk ook eens naar dit instructiefilmpje van de fecesvanger.

PAMM voert vervolgonderzoek BVO darmkanker uit

Vanaf januari 2014 gaat PAMM de BVO darmkanker vervolgonderzoeken uitvoeren voor drie ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Brabant. Darmtumoren worden hiermee in een vroegtijdig stadium ontdekt. Dat doet de overlevingskansen van patiënten aanmerkelijk toenemen.

Hoe werkt het?
Iedere Nederlander, tussen de 55 en 75 jaar oud, ontvangt vanaf 2014 elke twee jaar een uitnodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. De regionale screeningsorganisatie voert dit uit, net zoals dat het geval is bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De patiënt krijgt een brief met foldermateriaal over het doel en de opzet van het screeningsprogramma toegestuurd. Daarbij zit ook een zogenaamde kit, een middel waarin men een geringe hoeveelheid feces kan afnemen en via de post kan opsturen. Een laboratorium analyseert dit materiaal. Binnen 10 werkdagen heeft de patiënt bericht terug. Wanneer er bloed in de ontlasting zit, is dat reden voor een vervolgonderzoek in de vorm van een coloscopie. 

Coloscopie
Het verdere beleid is afhankelijk van de bevindingen bij de coloscopie. Dan komt PAMM als organisatie in beeld. De verkregen materialen uit de coloscopie uit drie ziekenhuizen (Maxima Medisch Centrum, St. Anna ziekenhuis, Catharina ziekenhuis) worden opgestuurd naar het laboratorium van PAMM. Hiertoe is PAMM geaccrediteerd door de screeningsorganisatie.

Kijk hier voor het volledige bericht.  

Promotie Marjolijn Wegdam-Blans

Classificatie chronische Q-koorts verbetert behandeltraject patiënt

Tussen 2007 en 2009 vond ’s werelds grootste Q-koorts uitbraak in Nederland plaats. Door de toename van het aantal mogelijk besmette patiënten en het aanhoudende karakter van de epidemie bleek de diagnostiek complex. Op vrijdag 17 januari promoveerde PAMM arts-microbioloog Marjolijn Wegdam-Blans op haar proefschrift ‘Diagnostic challenges during the Dutch Q fever outbreak’.

Hierin staat een nieuwe diagnostische richtlijn beschreven, die leidend is voor het opsporen van chronische Q-koorts. Daarnaast beschrijft en categoriseert de arts-microbioloog de klinische aspecten van chronische Q-koorts.

Acute/chronische Q-koorts
Q-koorts bestaat uit twee verschillende ziektebeelden: acute Q-koorts, die zich met name presenteert als een griepachtig ziektebeeld of longontsteking. En chronische Q-koorts, waarbij een ziektebeeld zich soms pas jaren na besmetting manifesteert in patiënten met afwijkingen van de grote slagader of hartklep. Chronische Q-koorts begint vaak met koorts, waarbij de hartklep of lichaamsslagader besmet (geïnfecteerd) zijn geraakt.

Niet kweekbaar
Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie, Coxiella burnetii. De diagnostiek van deze bacterie is ingewikkeld omdat deze niet te kweken is, zoals bijvoorbeeld het geval bij de verwekkers van urineweginfecties (E. coli). Voor het aantonen van Q-koorts wordt gebruik gemaakt van zogenoemde antistoftesten en soms van een PCR test. Lees hier het volledige persbericht.

Nieuwe arts-microbioloog in dienst: Lieven van der Velden

Vanaf november 2013 is Lieven van der Velden

als arts-microbioloog in dienst gekomen van PAMM.

Klik hier om zijn volledige profiel te bekijken.

                      

Nog vragen/opmerkingen?!

Heeft u nog vragen/opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Of wilt u een afspraak maken om uw samenwerking met PAMM nader te bespreken in een persoonlijk gesprek? Neem dan gerust contact op met:

               

M. (Marjolein) Dijs, relatiemanager a.i. 

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Telefoonnummer: 040- 888 8129 of 06- 10 98 86 08

 

 


PAMM is hét regionale centrum voor infectieziekten en pathologie in Zuidoost-Brabant. PAMM werkt hiertoe intensief en structureel samen met de verschillende ziekenhuizen in de regio, 450 huisartsen, de GGD, zorginstellingen en verloskundigenpraktijken. Als vooraanstaand kennisinstituut houden wij ons naast diagnostiek, consultatie en preventie bezig met innovatie van het werkveld door toegepast onderzoek en nascholing. PAMM telt ruim 200 medewerkers, werkzaam op 2 locaties. Beide laboratoria zijn CCKL-geaccrediteerd.

Laboratorium voor Pathologie, 040-2396100, info@pamm.nl
Laboratorium voor Medische Microbiologie, 040-8888100, info@pamm.nl

 

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, klik dan hier.