Website
 

Tarieven 2015 en status VGZ

  Februari 2015 - Jaargang 3, nummer 1


Dit is de digitale nieuwsbrief van Stichting PAMM voor aanvragers uit de eerste lijn.

 

Tarieven 2015

De nieuwe tarieven van PAMM voor 2015 zijn gepubliceerd op onze website. In het tariefoverzicht staan de meest aangevraagde onderzoeken voor zowel pathologie als medische microbiologie. U vindt het tariefoverzicht op onze website: www.pamm.nl/huisarts/tarieven.

  Belangrijkste wijzigingen pathologie

Per 1 januari 2015 heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) de tarieven voor pathologie aangepast. Voorheen waren de tarieven opgebouwd uit labkosten, kosten voor aanvullende technieken en honorarium. Deze tariefstructuur is vervangen door één totaal tarief. Dit betekent dat u als huisarts transparant en eenduidig over de kosten kunt communiceren naar uw patiënten. En dat de patiënt niet meer voor onverwachte kosten komt te staan.

De nieuwe tarieven zijn:

  • In het geval van het incompleet verwijderen (biopsie, shave excisie, curretage, excochleaat) van een huidneoplasie (bijvoorbeeld basaalcelcarcinoom) wordt er per ingezonden huidfragment een tarief van € 57,25 gerekend. Voorbeeld: indien u bij een patiënt drie keer een shave excisie verricht van een Verruca Seborrhoica betaalt de patiënt ook drie keer € 57,25.
  • In het geval van het compleet verwijderen (excisie, resectie) van een huidneoplasie wordt er per ingezonden huidfragment een tarief van € 113,49 gerekend.
  • Als u biopten afneemt in het kader van inflammatoire huidziekten (bijvoorbeeld psoriasis, eczeem) dan wordt een tarief van € 145,86 gerekend.

Het tarief voor bovenstaande onderzoeken was in de oude tariefstructuur € 77,92. Ook werd kostbaar aanvullend immunologisch onderzoek apart in rekening gebracht (€ 262,30). Door de nieuwe tariefstructuur vervalt dit laatste.

  Belangrijkste wijzigingen medische microbiologie

  • De tarieven voor urinediagnostiek zijn per 1 december 2014 sterk verlaagd.
  • De tarieven voor SOA- en fecesdiagnostiek blijven laag.

Status VGZ

Zorgverzekeraar VGZ kent sinds dit jaar een status toe aan de aanbieders van laboratorium- diagnostiek. PAMM is niet in een categorie ingedeeld maar heeft een status aparte gekregen. Dit heeft géén invloed op de resultaatvergoeding doelmatig aanvragen die u van VGZ ontvangt. Dus stuur uw materiaal voor laboratoriumdiagnostiek gewoon naar PAMM. Dan bent u gegarandeerd van de hoogstaande kwaliteit, snelheid en betaalbaarheid die u van PAMM gewend bent.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de tarieven of over de status van VGZ? Neem dan contact op met René Luiken, manager Algemene Zaken van PAMM via 040-8888158 of r.luiken@pamm.nl. Meer informatie over de status van VGZ is ook terug te vinden op www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/diagnostiek/beleid.

 


PAMM is hét regionale centrum voor infectieziekten en pathologie in Zuidoost-Brabant. PAMM werkt hiertoe intensief en structureel samen met de verschillende ziekenhuizen in de regio, 450 huisartsen, de GGD, zorginstellingen en verloskundigenpraktijken. Als vooraanstaand kennisinstituut houden wij ons naast diagnostiek, consultatie en preventie bezig met innovatie van het werkveld door toegepast onderzoek en nascholing. PAMM telt ruim 200 medewerkers, werkzaam op 2 locaties. Beide laboratoria zijn CCKL-geaccrediteerd.

Laboratorium voor Pathologie, 040-2396100, info@pamm.nl
Laboratorium voor Medische Microbiologie, 040-8888100, info@pamm.nl

 

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, klik dan hier.