Home > Over PAMM > Nieuwsberichten
Nieuwsdatum: 10-08-20

Wijziging samenstelling Raad van Toezicht Stichting PAMM

Per 1 augustus 2020 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van de Raad van Toezicht van Stichting PAMM.

De huidige voorzitter de heer J. van den Brand heeft de wens uitgesproken om per 1 januari 2021 het Raad van Toezicht lidmaatschap van PAMM te willen beëindigen. De overige leden van de Raad van Toezicht hebben zijn verzoek ingewilligd. Wij zijn de heer van den Brand zeer erkentelijk voor alles wat hij de afgelopen 6 jaar voor Stichting PAMM heeft betekend. 


In de vergadering van 16 juli 2020 heeft de Raad van Toezicht, zoals statutair vastgelegd, besloten om uit haar midden een nieuwe voorzitter te kiezen. De heer van J. van Nunen heeft per 1 augustus 2020 het voorzitterschap overgenomen. Tevens heeft de Raad van Toezicht besloten dat mevrouw A. Hidding per 1 augustus 2020 tot vicevoorzitter is benoemd.

De
  Raad van Toezicht gaat een selectieprocedure opstarten voor twee nieuwe leden. Dit gebeurt vanzelfsprekend in nauw overleg met de bestuurder. Eveneens is er een rol voorzien voor de ondernemingsraad en de medische staven.

Klik hier voor een volledig overzicht van de Raad van Toezicht van Stichting PAMM.