Home > Over PAMM > Nieuwsberichten
Nieuwsdatum: 17-03-20

Laatste nieuws coronavirus

Laatste update 17-03-2020

Coronavirus infectie (COVID-19 of 2019-nCoV)

Diagnostiek coronavirus

PAMM is één van de opschalinglaboratoria voor de diagnostiek op coronavirus. Dat wil zeggen dat wij, naast het uitvoeren van de corona diagnostiek, de twee centrale laboratoria (RIVM, Erasmus MC)  ondersteunen met deze diagnostiek. Om de doorlooptijd voor u zo kort mogelijk te maken hebben wij onze werktijden aangepast en stellen wij constant onze processen aan om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Casusdefinitie

Criteria voor het instellen van diagnostiek en casusdefinitie (per 05-03-2020):

Diagnostiek dient te worden ingezet bij een patiënt met:

Respiratoire verschijnselen: dit kan zijn hoesten, kortademigheid, verkoudheid etc.

Bij verdenking op een infectie met COVID-19 dient dit direct gemeld te worden door hoofdbehandelaar en arts-microbioloog bij de GGD (meldingsplichtige ziekte groep A; https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/01/28/regeling-coronavirus).

De diagnostiek extramuraal verloopt via de GGD. De huisartsen zijn hierover geïnformeerd. Bij verdenking op COVID-19 neemt de huisarts direct contact op met de GGD. Intramuraal verloopt de diagnostiek binnen PAMM, zoals u van ons gewend bent.

Afname 1e lijn

Afname 2e lijn

Doorlooptijden en logistiek

Uitslagen tijden

Links:

RIVM: 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

EDCD: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

WHO: 
https://www.who.int/health-topics/coronavirus

NHG: 
https://www.nhg.org/actueel/nieuws/nieuw-coronavirus-china