Home > Over PAMM > Nieuwsberichten
Nieuwsdatum: 03-02-20

Laatste nieuws coronavirus

07-02-2020, 19:00 uur
Coronavirus uit Wuhan (2019-nCoV)
 
 

Sinds december 2019 is er een uitbraak van een nieuw coronavirus welke zich concentreert in de provincie Hubei (hoofdstad Wuhan) in China. Inmiddels zijn er wereldwijd verschillende gevallen gemeld buiten China (zie figuur 1 en 2, bron ECDC). De ontwikkelingen omtrent 2019-nCoV volgen elkaar snel op. Op deze pagina willen wij u voorzien van de belangrijkste informatie en links naar externe pagina’s met achtergrondinformatie. Bij aanvullende vragen, kunt u altijd per mail of telefonisch contact opnemen met uw dienstdoende arts-microbioloog.

Bovenstaande figuren. Geografische distributie 2019-nCoV
(https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases)

Herziene casusdefinitie Wuhan (2019-nCoV) d.d. 7 februari

Geldt voor extra- en intramurale patiënten

Casusdefinitie verdacht geval:

Een persoon met:

  • koorts (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid

EN

  • de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit het vasteland van China (exclusief Hong Kong, Macau en Taiwan)

OF

  • de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met 2019-nCoV

https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China en https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases; bij vragen graag contact opnemen met dienstdoende arts-microbioloog

NB: Het RIVM heeft de intramurale casusdefinitie verscherpt naar enkel patiënten met een ernstig respiratoir ziektebeeld met koorts. Dit is ons inziens te beperkt en moeilijk definieerbaar; daarom hebben wij de eerder vermelde casusdefinitie gehandhaafd en enkel verspreidingsgebied (China) aangepast.

Bij verdenking op een infectie met 2019-nCoV dient dit direct gemeld te worden door hoofdbehandelaar en arts-microbioloog bij de GGD (meldingsplichtige ziekte groep A, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/01/28/regeling-coronavirus).

Diagnostiek
De diagnostiek extramuraal verloopt via de GGD. De huisartsen zijn hierover geïnformeerd. Bij verdenking op 2019-nCoV neemt de huisarts direct contact op met de GGD. Intramuraal kan bij verdenking contact worden opgenomen met dienstdoende arts-microbioloog t.b.v. diagnostiek; ook hierover is binnen de ziekenhuizen gecommuniceerd.

Het diagnostisch algoritme (intramuraal en extramuraal) is beschikbaar via onderstaande link:
https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2020-02/2019-nCoV%20Triage-%20en%20diagnostiekalgoritme-v16.pdf

PAMM is bevorderd tot opschalingslaboratorium en zal bij uitbraken in de toekomst direct door het RIVM worden benaderd ten behoeve van opschalen diagnostiek. Op dit moment is PAMM bezig met het opzetten van een 2019-nCoV PCR.

Voorzorgsmaatregelen en isolatie
Indien opname noodzakelijk dan dient dit te gebeuren in strikte isolatie (FFP2 masker) + goed afsluitende bril (veiligheids-of spatbril).

Links

RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China

ECDC:
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

WHO:
https://www.who.int/health-topics/coronavirus

NHG:
https://www.nhg.org/actueel/nieuws/nieuw-coronavirus-china

2019-nCoV Global Cases by Johns Hopkins
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6