Home > Over PAMM > Nieuwsberichten
Nieuwsdatum: 09-04-20

Laatste nieuws coronavirus

Laatste update 09-04-2020.

 
Coronavirus infectie (COVID-19 of 2019-nCoV)

Diagnostiek coronavirus

PAMM is één van de opschalinglaboratoria voor de diagnostiek op coronavirus. Dat wil zeggen dat wij, naast het uitvoeren van de corona diagnostiek, de twee centrale laboratoria (RIVM, Erasmus MC)  ondersteunen met deze diagnostiek. Om de doorlooptijd voor u zo kort mogelijk te maken hebben wij onze werktijden aangepast en stellen wij constant onze processen aan om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Casusdefinitie

Criteria voor het instellen van diagnostiek en casusdefinitie (per 05-03-2020):

Diagnostiek dient te worden ingezet bij een patiënt met:

Respiratoire verschijnselen: dit kan zijn hoesten, kortademigheid, verkoudheid etc.

Bij verdenking op een infectie met COVID-19 dient dit direct gemeld te worden door hoofdbehandelaar en arts-microbioloog bij de GGD (meldingsplichtige ziekte groep A; https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/01/28/regeling-coronavirus).

De diagnostiek extramuraal verloopt via de GGD. De huisartsen zijn hierover geïnformeerd. Bij verdenking op COVID-19 neemt de huisarts direct contact op met de GGD. Intramuraal verloopt de diagnostiek binnen PAMM, zoals u van ons gewend bent.

Afname 1e lijn

Afname 2e lijn

Veelgestelde vragen

Uitslagen tijden

Diagnostiek coronavirus

Wij voeren alle dagen van de week diagnostiek (doormiddel van een moleculaire test, de PCR-test) uit, en ook meerdere malen per dag. De doorlooptijd van testen is daarmee korter dan 24 uur. Er is binnen ons laboratorium geen tekort aan materialen om deze PCR-testen uit te voeren.

Vanaf medio april zal ook de serologie voor Coronavirus gaan lopen binnen ons laboratorium. Hiermee kan worden vastgesteld of een patiënt in het verleden een infectie met Coronavirus heeft doorgemaakt. De sensitiviteit en specificiteit van deze testen is nog onbekend, en wordt in samenwerking met de Nederlandse medisch microbiologische laboratoria en het RIVM geëvalueerd.

Informatie en richtlijn betreffende het Coronavirus

Meer informatie vindt u hier (veelgestelde vragen).

Voor de meest actuele informatie van het RIVM en het landelijk beleid zie:

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

De laatste tijd komen er veel vragen binnen bij de artsen-microbioloog over serologische testen: of PAMM deze testen al heeft lopen en wat de indicaties zijn om aan te vragen. Lees hier ons antwoord.