Website
 
 

PAMM Nieuwsflits november 2014

 

Onderwerp: Mycoplasma genitalium; een nieuwe SOA

 

Veldhoven, 10 november 2014

 

Geachte collega,

 

Recent hebben we Mycoplasma genitalium (M. genitalium) toegevoegd aan het SOA panel. Het panel bestaat nu uit Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, Trichomonas vaginalis en Mycoplasma genitalium.

M. genitalium is in 1980 voor het eerst geïsoleerd bij mannen met urethritis. Het kweken van M.genitalium is zeer moeilijk. Dit is één van de redenen dat er pas na de introductie van PCR technieken goed onderzoek gedaan kon worden aan M. genitalium. De afgelopen jaren is aangetoond dat M. genitalium urethritis, cervicitis en pelvicinflammatorydisease (PID) kan veroorzaken. Het is niet beschreven dat een PID door M. genitalium leidt tot infertiliteit. Internationale studies laten zien dat M.genitalium ongeveer net zoveel voorkomt als C. trachomatis bij patiënten met urethritis en cervicitis. In een Nederlandse studie uit  2008 werd M. genitalium aangetoond bij symptomatische patienten op de SOA poli en op de huisartsenpraktijk, bij respectievelijk  11% en 8% van de patiënten. Bij de asymptomatische populatie was deze 3%. Net als C. trachomatis komt asymptomatisch dragerschap dus voor.

De klinische relevantie van M. genitalium in orale, oog of anale uitstrijken is niet bekend. Het wordt niet aangeraden deze locaties standaard te testen.

De behandeling is in principe gelijk aan die van C. trachomatis met azitromycine. Ook partnerbehandeling wordt geadviseerd. Het is gebleken dat M. genitalium veel sneller dan C. trachomatis resistentie ontwikkeld. Doxycycline is daarom al niet meer geschikt en voor azitromycine wordt er in verschillende landen al een toename gezien van resistentie.  Geadviseerd wordt om bij aanhoudende klachten een controle onderzoek te verrichten 6 weken na beëindigen van  de behandeling.

De  M. genitalium  PCR is toegevoegd zonder dat de SOA pakket prijs is verhoogd.  

U kunt via het aanvraagformulier van PAMM, of via zorgdomein, zowel  het SOA pakket aanvragen als de afzonderlijke micro-organismen.

Onderaan deze brief staan de links die verwijzen naar de websites over de literatuur die gebruikt is bij de invoering van M. genitalium aan het SOA pakket.

 

Samenvattend:

·         M. genitalium is toegevoegd aan ons SOA pakket zonder meerkosten (kan ook apart worden aangevraagd).

·         Behandeling met éénmalig azitromycine 1 gram is geïndiceerd bij urethritis, cervicitis en PID indien

M. genitalium solitair wordt aangetoond.

·         Controle van behandeling na 6 weken is noodzakelijk bij aanhoudende klachten.

·         Asymptomatisch dragerschap wordt niet behandeld.

·         Bij gecombineerd voorkomen van C. trachomatis met M. genitalium: alleen controle bij voortduren van klachten.

·         Bij gecombineerd voorkomen van N. gonorrhoea met M. genitalium :alleen behandeling met ceftriaxon en controle bij voortduren van klachten.

 

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de vakgroep Medische Microbiologie van de PAMM

Dr. H.T. Tjhie Arts-microbioloog

Dr. J.H.B. van de Bovenkamp Klinisch Moleculair Bioloog 

http://cmr.asm.org/content/24/3/498.full

http://cid.oxfordjournals.org/content/53/suppl_3/S129.full

 

 


PAMM is hét regionale centrum voor infectieziekten en pathologie in Zuidoost-Brabant. PAMM werkt hiertoe intensief en structureel samen met de verschillende ziekenhuizen in de regio, 450 huisartsen, de GGD, zorginstellingen en verloskundigenpraktijken. Als vooraanstaand kennisinstituut houden wij ons naast diagnostiek, consultatie en preventie bezig met innovatie van het werkveld door toegepast onderzoek en nascholing. PAMM telt ruim 200 medewerkers, werkzaam op 2 locaties. Beide laboratoria zijn CCKL-geaccrediteerd.

Laboratorium voor Pathologie, 040-2396100, info@pamm.nl
Laboratorium voor Medische Microbiologie, 040-8888100, info@pamm.nl

 

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, klik dan hier.